LinkedInYouTubeTwitter

Westerkwartier

Westerkwartier

Ambitie

De gemeente wil een duurzame samenleving realiseren, waarin invulling wordt gegeven aan (inter)nationale klimaatdoelen. Dat houdt in 50% CO2-reductie in 2030 door vermindering van de CO2-uitstoot van 186.000 ton. In 2050 willen zij volledig CO2-neutraal zijn. 

 

Aanpak

De gemeente legt haar beleid vast in de nota ‘Duurzaamheidsbeleid 2020 - 2025.

 

3: Aanpak op hoofdlijnen

3: Aanpak op hoofdlijnen

Bas FukkenDe derde stap is er op gericht een aanpak op hoofdlijnen vast te stellen. Die vormt de basis voor de doorrekening en het uitvoeringsplan. 

 

Deze stap is 2 juni 2021 online met het werkveld besproken. Bas Fukken van bbn adviseurs en Mark van Rotterdam van de gemeente Amersfoort waren daarbij om een en ander toe te lichten. 

Abonneer op Verduurzamen