LinkedInYouTubeTwitter

2106 Verduurzaming, BBV en actualiteiten

Op 2 juni 2021 schuiven een paar mensen aan voor de nazit van het actualiteitencollege over stap 3 van de verduurzaming. Veel informatie en de presentatie over de aanpak ging wel snel, maar het is straks ook allemaal nog na te lezen.

BBV

Jan Kappers vertelt iets over de activiteiten in Bouwstenen-verband rond de BBV. Dat spreekt aan en er komen al pratende meer zaken naar boven die niet lekker geregeld zijn in de financiële verantwoording of die we graag beter geregeld zouden zien. Een gemeentelijke samenvoeging is een natuurlijk moment om weer eens naar de inrichting van de begroting en verantwoording te kijken. We spreken het volgende af:

  • Rob zet op papier hoe hij de begroting en verantwoording vanuit vastgoed geregeld zou willen hebben en waarom (juni). Fijn als een paar anderen dat ook willen doen.
  • Vanuit Bouwstenen (Jan) nemen we deze input mee in de besprekingen met het netwerk Financiële Experts en de Vereniging van accountants.
  • We werken toe naar een notitie waaraan gemeenten houvast hebben en waarmee we ook met de commissie BBV in gesprek kunnen over de richtlijnen die ze gemeenten jaarlijks meegeven.

Enquête Maatschappelijk Vastgoed

Ook voor dit jaar staat het landelijk onderzoek maatschappelijk vastgoed weer op de planning. Voor de vergelijkbaarheid is het handig als gemeenten dezelfde indeling van hun portefeuille gebruiken. Dat is nu niet het geval, maar het gros gebruikt wel dezelfde. Bouwstenen heeft hier een keer in een enquête naar gevraagd. Desondanks blijven gemeenten lastig vergelijkbaar als het om maatschappelijk vastgoed gaat omdat onderwijs vaak niet wordt meegenomen, ook sport soms elders is ondergebracht en de portefeuille ook heel divers is.

 

 

What's next

Voor de volgende keer vragen we onze vertegenwoordiger in Den Haag (VNG meedenkgroep) om iets te vertellen over dit overleg; wat er wordt besproken en wat we mogen verwachten van onze deelname.

 

Suggesties voor goede enquete-vragen kunnen naar ingrid@bouwstenen.nl.

 

De volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 7 juli. Via onderstaande linken horen we graag of je aanwezig wilt zijn om:

  • 10.00 uur - aanpak; stap 4 van verduurzamen in 7 stappen - aanmelden
  • 11.15 uur - onderlinge uitwisseling gemeenten - aanmelden

En als je in de app-groep van dit netwerk wilt, stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl. Ook als je zaken wilt delen.

 

Meer informatie