aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

maatschappelijk vastgoed

5. Facilitair management

Het facilitair management bevat alle activiteiten die door de huurder/gebruiker worden uitgevoerd ten behoeve van het gebruik van het gebouw, zoals ruimtegebruik, roostering, zalenverhuur, beveiliging, schoonmaak en gebruikersonderhoud. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: 

5.2 Facilitair management

Keurmerk Ter discussieVoor elk gebouw is iemand of een organisatie aanspreekbaar op het facilitair management.

 

Deze persoon/organisatie:

Kapstok voor Spelregels Vastgoedmanagement

De spelregels zijn opgehangen aan onderstaande kapstok. Daarin komt tot uitdrukking waar het bij maatschappelijk vastgoed om gaat; het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

 

Overig

Monitor Sport en Gemeenten

Samen wijzer en sneller vooruit

Samenwerken door gelijke belangenSamen vooruit komen op actuele thema’s in het maatschappelijk vastgoed; dat is wat we binnen Bouwstenen doen. Zin om mee te doen? Dat kan.

 

17 Organisatie, rollen en profielen

In het werkveld leven veel vragen over de organisatie van het vastgoedmanagement. Wat is er nodig aan personele capaciteit om de taken goed uit te voeren? Hoe ziet het team eruit? Hoe beperk je de kwetsbaarheid van de organisatie? Dit onderwerp heeft dan ook een plek gekregen in de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2017.

 

In dit verband willen we in 2017 de volgende acties oppakken:

19 Onderwijs in de nieuwe context

Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. We hebben er meer dan genoeg van maar willen beter en anders. Hoe gaan we dat regelen?

 

Overmaat

Onderwijshuisvesting

1805 Oplading Klimaatakkoord

Op 30 mei 2018 komen zo'n 60 gemeenten samen in Utrecht ter oplading van het klimaatakkoord. Annemie Loozen van de VNG legt uit dat de bijeenkomst relatief laat is (de onderhandelingen zijn al volop bezig), maar er moet ook nog veel worden uitgewerkt. Ze wil het Bouwstenen-netwerk daarvoor graag als klankbord gebruiken.

 

Toelichting

Sportaccommodaties

Databestand SportAanbod (DSA): landelijk databestand, in beheer van het Mulier Instituut, met gegevens over ruim 24.000 sportaccommodaties in Nederland. In 2018 vindt er een grote herstructurering van het DSA plaats, waarna (delen van) de data downloadbaar worden.

Routekaarten

Hieronder verzamelen we informatie over routekaarten. Op de informatiepagina rond Duurzaam en Fris treft u meer informatie en concrete voorbeelden.

Tynaarlo

Ambitie

In de periode 2018 - 2022 wil Tynaarlo energieneutrale of -verbeterende keuzes maken ten aanzien van maatschappelijk vastgoed. Voor de energietransitie wordt nog een uitvoeringsprogramma opgesteld. In het programma gaat het onder meer over de vraag hoe om te gaan met zonne- en windenergie en de transformatie van gas naar andere energiebronnen.

Haarlemmermeer

Ambitie

In het collegeprogramma 2014- 2018 is verduurzaming één van de vier thema’s waarmee het college invulling wil geven aan de ambities. Het programma duurzaamheid is een verbindend programma en heeft betrekking op alle portefeuilles.

Zorgaccommodaties

De mensen in dit netwerk werken bij een zorg- of welzijns-organisatie, gemeente, corporatie of zijn anderszins professioneel actief rond (woon)zorgaccommodaties. 

 

Ze willen samen wijzer worden door bij elkaar een kijkje in de eigen keuken te gunnen, kennis uit te wisselen en zich samen te verdiepen in onderwerpen die hen raken.

19 Onderhoud als organisatievraagstuk

 Er ligt een flinke opgave als het gaat om het onderhoud van maatschappelijk vastgoed en bedrijfsonroerend goed.

1811 Maatschappelijke meerwaarde met Makelpunten

Als de ruimte schaars wordt en er telkens nieuwe ruimtevragers op de stoep staan is het handig om een instrument te hebben dat je helpt om de juiste partij voor de juiste plek te kiezen. Daarover gaat het tijdens de Makelpuntendag op 15 november 2018.

BOOR

Ambitie

Doel van Stichting BOOR in Rotterdam is om in 2030 44% CO2 reductie ten opzichte van 2017 te realiseren.

 

Aanpak

Beleid, wetten en regels

In de wirwar aan wetgevingen en afspraken rondom energie en duurzaamheid is het soms lastig te weten wanneer je precies, waaraan moet voldoen. Daarom maakten we een overzicht.

 

  • 2050 – Circulaire economie

Een volledig circulaire Nederlandse economie in 2050, waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. De woning- en utiliteitsbouw en de grond-,weg en waterbouwsector gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen (Grondstoffenakkoord 2017).

 

1906 Sturen op Activistisch vastgoed

Op 13 juni 2019 komen de netwerken Makelpunten en Vastgoedsturing bij elkaar rondom het thema Activistisch vastgoed. We zijn hiervoor te gast bij de gemeente Nijmegen, die in beide netwerken vertegenwoordigd zit.

1906 Sturen op Activistisch vastgoed

Op 13 juni 2019 komen de netwerken Makelpunten en Vastgoedsturing bij elkaar rondom het thema Activistisch vastgoed. We zijn hiervoor te gast bij de gemeente Nijmegen, die in beide netwerken vertegenwoordigd zit.

Vijf tips om te verduurzamen

Vijf tips om te verduurzamenHet verduurzamen van bestaande gebouwen is niet eenvoudig. In bijgaand filmpje vijf tips voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed via het onderhoud. 

Fijne feestdagen

Fijne feestdagenHet einde van 2019 nadert. We wensen iedereen fijne feestdagen en een duurzaam, verbonden en sprankelend 2020 toe.

Doelen 2020 bekend

Doelen 2020

Ook in 2020 staat verduurzaming van maatschappelijk vastgoed met stip op 1 bij Bouwstenen, maar er is meer dat aandacht vraagt.

Volle kracht vooruit

SamenwerkenAfgelopen jaar hebben wij ons georiënteerd op de toekomst van Bouwstenen; samen met betrokkenen uit het werkveld. Dit is wat we gaan doen.

Resultaten in 2019

ResultatenLees in het Bouwstenen Jaarverslag wat we in 2019 met elkaar hebben bereikt op het gebied van duurzamer, passender en slimmer vastgoed.

Utrecht investeert in verduurzamen

UtrechtDe gemeente Utrecht heeft € 12 miljoen extra vrijgemaakt om tot en met 2022 gemeentelijk vastgoed versneld te verduurzamen.

Openbare energiegegevens

EnergieverbruikDiverse bestuurders van gemeenten en scholen steunen het voorstel tot het openbaar maken van het energieverbruik van maatschappelijke accommodaties.

Financieel vergeleken

kostenanlayseDe Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2019 geeft een duidelijk beeld van de kosten, opbrengsten en waarden van het maatschappelijk vastgoed in 23 gemeenten.

Juist nu aanpakken

Schroevendraaier

De coronacrisis biedt een kans voor het naar voren halen van het onderhoud en de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. En voor werk in de bouw.

Klimaatadaptatie koppelen

RegendruppelsIn het klimaatbeleid bij maatschappelijk vastgoed is nog nauwelijks aandacht voor klimaatadaptatie.  

Werk aan de winkel

De komende jaren is er voor scholen en gemeenten veel werk aan de ‘vastgoed-winkel’, blijkt uit de Bouwstenen-enquête. 

Nog een slag te maken

enqueteVeel scholen en gemeenten hebben beleid (in de maak) voor het verduurzamen van het eigen vastgoed. Om dat uit te voeren moet er nog een flinke slag worden gemaakt, blijkt uit een Bouwstenen-enquête.

Uitbreiding schaderegeling

SBI Code Compensatie RegelingOok openbare bibliotheken en diverse andere organisaties komen nu in aanmerking voor de tegemoetkoming in de schade als gevolg van de corona-crisis.

Samen (duurzaam) doorbouwen

Bouwen tijdens coronacrisisVNG, RvB, Aedes, Bouwstenen en diverse andere organisaties hebben op 22 april 2020 verklaard ook in tijden van corona door te bouwen aan (de verduurzaming van) Nederland.

VNG-Routekaart: sneller verduurzamen

Logo VNGDe VNG Routekaart voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is uit; een route voor een versnelde aanpak in samenwerking met elkaar en anderen.

Punten voor de Klimaattafel

Goed nieuws. Bouwstenen mag aanschuiven bij de Klimaattafel Gebouwde Omgeving; werkgroep Utiliteitsbouw. En we hebben wat punten voorbereid. 

In Control 5e editie

In ControlDe 5e editie van In Control, onze publicatie over informatiemanagement voor vastgoed- en facilitymanagers, is online beschikbaar. Aan de 6e editie wordt gewerkt.

Pagina's

Abonneren op maatschappelijk vastgoed

Snel naar

Partner worden?

Corona