LinkedInYouTubeTwitter

Samen (duurzaam) doorbouwen

Bouwen tijdens coronacrisisVNG, RvB, Aedes, Bouwstenen en diverse andere organisaties hebben op 22 april 2020 verklaard ook in tijden van corona door te bouwen aan (de verduurzaming van) Nederland.

 

De ondertekenaars verklaren dat ze de opdrachten voor de bouw, waaronder inspecties, onderhoud en nieuwbouw, zoveel als mogelijk door laten gaan en waar mogelijk in de planning naar voren halen. Ook verklaren ze dat ze zich onverminderd blijven inzetten voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Maatschappelijk vastgoed wordt met name genoemd. De verklaring is ondertekend door 35 organisaties vanuit zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemers kant.

Vier maatschappelijke doelen

Partners van Bouwstenen willen versneld scholen, sportaccommodaties, buurthuizen en andere maatschappelijk vastgoed aanpakken en verduurzamen om bij te dragen aan vier maatschappelijke doelen, namelijk:

  1. werk voor de bouw (op gang houden bouwstroom, beperken faillissementen bij bouw en installatiebedrijven, extra werkgelegenheid en voorkomen aanspraak noodmaatregelen)
  2. verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (Klimaatakkoord)
  3. investering in de samenleving (maatschappelijke voorzieningen)
  4. waardebehoud publiek vastgoed (verduurzaamde panden zijn meer waard en beter op de toekomst voorbereid)

Het is niet ongewoon dat de overheid in tijden van crisis anticyclisch reageert.    

Plannen op de plank

BouwplaatsDat het uitvoeringstechnisch kan, blijkt uit de landelijke Bouwstenen-enquête en een recente rondgang onder Bouwstenen-partners. Veel gemeenten en scholen hebben namelijk al plannen voor nieuwbouw en de verduurzaming van bestaand vastgoed op de plank liggen en willen aan de slag. Ook de bouw wil zo veel mogelijk door. Er wordt gewerkt volgens speciale protocollen waaronder het "Protocol samen veilig doorwerken".  

Nieuwe deal

Waar het nu vaak nog aan ontbreekt om de energietransitie en verduurzaming te versnellen is de financiering. De benodigde bezuinigingen in het sociale domein, de lage bekostiging voor onderwijshuisvesting, de financiële risico's als gevolg van de corona en de huidige hoge bouwkosten spelen daarbij parten. De ondertekenaars hebben verklaard dat ze de financiële risico's van de corona niet eenzijdig bij andere partijen in de keten zullen neerleggen en coulant naar elkaar optreden. Als dat lukt ontstaat er ruimte voor nieuwe deals. Partners van Bouwstenen willen in ieder geval vooruit. 

 

Meedoen?

Dat kan. Sluit u aan bij het landelijk netwerk voor maatschappelijk vastgoed en wordt partner van Bouwstenen voor Sociaal. 

 

Meer informatie

 

Lees meer over corona

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.