aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Vervolg routekaarten

Op 1 mei 2019 lagen er diverse landelijke routekaarten rond maatschappelijk vastgoed bij het Rijk. Hoe gaat het verder?


Diverse gemeenten, scholen en andere organisaties werken aan een routekaart voor de verduurzaming van hun eigen vastgoedportefeuille. Ook op landelijk niveau worden door diverse branche en beroepsverenigingen routes uitgewerkt. 

Twaalf routekaarten 

Als het goed is, liggen er nu 12 routekaarten rond maatschappelijk vastgoed bij het Ministerie van BZK, waaronder die van onderwijs, sport, zorg, gemeenten, politie en het Rijksvastgoedbedrijf. Daarvan is alleen die van het Rijksvastgoedbedrijf openbaar.

Aanvullende bijdrage 

Ook ligt er een ongevraagde, maar toch gekregen bijdrage vanuit het werkveld rond maatschappelijk vastgoed, met voorstellen en suggesties vanuit managers en professionals van gemeenten, scholen en andere partijen. 

Meer afgestemd

Bedoeling is dat alle 12 officiële routekaarten deze zomer worden aangescherpt en meer op elkaar worden afgestemd. Na de zomer komt er een nieuw concept die (als het goed is) in september en oktober 2019 ook aan diverse Bouwstenen-netwerken zal worden voorgelegd. Eind oktober en eind november staat het onderwerp op de agenda van diverse lokale en landelijke bestuurders.

Haalbaar en gedragen

Het streven van het Rijk en de brancheverenigingen is dat er 1 januari 2020 een breed gedragen en inhoudelijk goed verhaal ligt waarmee alle betrokken partijen uit de voeten kunnen.

Opnieuw een bijdrage

Vanuit Bouwstenen gaan we daar opnieuw een mooie bijdrage aan leveren. Na de zomer werken we samen met het werkveld diverse voorstellen uit. Eind november 2019 hebben we onze jaarbijeenkomst en zullen we de resultaten presenteren en bespreken met betrokkenen uit diverse sectoren.  


 

Meedoen?

Dat kan? Word partner, doe mee met één van de netwerken om uw eigen routekaart te (vervol) maken, denk actief mee met een van onze ontwikkelactiviteiten en/of meldt u voor onze nieuwsbrief.  

 

U kunt u ook vast aanmelden voor de Jaarbijeenkomst op 28 november 2019 in Hilversum.

 


Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners