LinkedInYouTubeTwitter

19 Onderhoud als organisatievraagstuk

 Er ligt een flinke opgave als het gaat om het onderhoud van maatschappelijk vastgoed en bedrijfsonroerend goed.

  • Technisch: Een groot deel van de vastgoedportefeuille is verouderd en toe aan groot onderhoud of renovatie. Daarnaast ligt er een flinke (investerings)opgave rond de verduurzaming waarvan een deel mee kan met het onderhoud, en zijn er ook voor onderhoud mooie kansen op het gebied van smart buildings.  

  • Organisatorisch: Voor veel partijen in het maatschappelijk vastgoed zoals onderwijs, opvang en zorg is onderhoud niet de core business. Diverse partijen zijn te klein om het onderhoud goed te organiseren (professionele uitvoering, professioneel opdrachtgeverschap).

Diverse partners hebben het onderhoud en de verduurzaming via onderhoud als organisatievraagstuk op de Agenda gezet. Komende periode gaan we met hen in gesprek over de precieze vraagstelling en hoe dit onderwerp verder uit te werken. We gebruiken daarbij het Kompas vastgoedmanagement zoals dat eerder door Bouwstenen is uitgebracht als onderlegger. 

Focus en activiteiten

De focus ligt op de opgave bij gemeenten, scholen en woningcorporaties rond onderhoud (incl. verduurzaming en slim onderhoud). De planning van de activiteiten ziet er als volgt uit:

  • jan-feb: onderlegger uitbreiden met vraagstukken van deze tijd
  • feb-maart: opgave scherper in beeld door in gesprek te gaan met partners via diverse netwerken (onderwijs, corporaties, onderhoud, vastgoedmanagement, chefs)
  • april-mei: ordenen en uitwerken vraagstukken aan hand van cases en voorbeelden elders in de lande
  • 13 juni: Expertmeeting Anders organiseren onderhoud voor verduurzamen
  • juli - september: verdere uitwerking
  • oktober - eindproduct

 

 

Meedoen? 

Word partner en sluit u aan bij het netwerk onderhoud.

 

Meer informatie

Zie ook:

Bel voor meer informatie met Ingrid de Moel van Bouwstenen (06-52310845) of Wicher Schönau van Twynstra Gudde. 

Ingrid de Moel, Bouwstenen Wicher Schonau, TG
Ingrid de Moel Wicher Schönau