LinkedInYouTubeTwitter

Anders organiseren van onderhoud voor verduurzaming

Op donderdag 13 juni 2019 organiseert Bouwstenen in samenwerking met Twynstra Gudde en RPS een bijeenkomst rondom het agendapunt 'Onderhoud als organisatievraagstuk'.

Introductie

De opgave voor gemeenten, scholen en woningcorporaties om te verduurzamen is groot. Zo groot dat alles zelf uitvoeren nagenoeg onmogelijk is. Hulp van marktpartijen is welkom, maar hoe organiseer je dat op een goede manier?

 

Op het gebied van onderhoud hebben de meeste organisaties al veel ervaring met uitbesteden en ketensamenwerking. Die kennis en ervaring willen wij koppelen aan de uitdaging van de energietransitie. Daarbij bouwen we voort op de resultaten uit de bijeenkomsten van het netwerk Onderhoud en de sessie ‘de ideale vastgoedorganisatie’ tijdens de Jaarbijeenkomst 2018.

Inhoud programma

Centraal in de bijeenkomst staan de twee ‘expertrollen’: de onderhoudsmanager en de duurzaamheidsmanager.

  • Ten eerste verkennen wij over en weer waar de expertise van beide managers inhoudelijk over gaat? (welke kennis en ervaring is te halen?);
  • Daarna gaan wij in op de onderhoudsopgave en de duurzaamheidsopgave (waar raakt die elkaar, waar loopt die uiteen?);
  • Vanzelfsprekend volgt daarna de vraag hoe beide rollen goed kunnen samenwerken en welke organisatievormen daar in ondersteunen.

 

Het leidende thema is hoe onderhoud en duurzaamheid meer geïntegreerd kan worden aangepakt. Uiteraard komt daarbij aan bod welke rol marktpartijen kunnen spelen in de uitvoering. Maar ook hoe je concreet omgaat met bestaande (onderhouds)contracten en welke prestatie-indicatoren je hanteert.

Voor wie?

Iedereen is van harte welkom.

Door wie?

Wouter Dreimuller en Maarten van EgdomHet programma wordt begeleid door Twynstra Gudde (Wouter Dreimüller) en RPS (Maarten van Egmond) om zowel de organisatorische als technische aspecten aan bod te laten komen. Vanuit de praktijk zal een vastgoedmanager van een gemeente of onderwijsinstelling reflecteren op de resultaten. En zijn of haar eigen werkwijze toelichten.

Follow up (sept)

Met een groepje enthousiaste deelnemers willen wij een vervolg organiseren in de vorm van een werksessie. Het doel is om een format/leaflet te maken, waarin de diverse organisatievormen zijn uitgewerkt. Wij bouwen daarbij door op het gedachtegoed van het Kompas Vastgoedmanagement.

Datum, tijd en locatie

  • Donderdag 13 juni 2019
  • 10.00 - 13.00 uur
  • St. Joriskerk, ingang via Groenmarkt, Amersfoort

 

 

Meedoen?

Dat kan. Bouwstenen-Partners krijgen één vrijkaart. Extra kaarten voor partners à € 50,- per extra deelnemer. Voor niet-partners is de prijs voor deelname € 250,-. U kunt u hier aanmelden.

 

 

 

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.50
Open of besloten
Open
Organisatie
Bouwstenen ism Twynstra Gudde en RPS