LinkedInYouTubeTwitter

19 Estafette van praktijkervaring energiemaatregelen

Partners van Bouwstenen hebben behoefte aan (het uitwisselen van) meer praktijkervaring rond energiemaatregelen. Om hierin te voorzien organiseren we een estafette waarbij we samen met het netwerk in eerste instantie 8 maatregelen bij de kop pakken. We werken daarbij aan de hand van een vast stramien.

Hoe gaan we te werk?

De estafette ziet er steeds als volgt uit:

  • Selectie maatregel op basis van behoeften (onderzoek en signalen uit het veld) en verwacht rendement (laaghangend fruit);
  • Eerste opzet op basis van reeds beschikbare informatie, waaronder informatie van RVO en Ruimte OK (koppeling met juiste regels, welke vragen leven er vooral, wat al bekend);
  • Aanvulling en uitwerking tijdens netwerkbijeenkomsten met scholen, gemeenten en specialisten verduurzaming;
  • Aanvulling en verbetering via bredere netwerk (LinkedIn-groep Bouwstenen).

 

 

Meedoen?

Dat kan. Deel uw ervaring via deze informatie-pagina.

 

En verder goed om voor nieuwe maatregelen en de ervaring van anderen onze nieuwsbrief en social media in de gaten te houden en te participeren in de LinkedIn groep van Bouwstenen (alleen werkveld en partners).

 

U kunt ook partner worden en u aansluiten bij een van onze (regionale) netwerken om zo in contact te komen met (andere) ervaringsdeskundigen.  

 

 

Meer informatie

Deze ontwikkelactiviteit wordt vanuit Bouwstenen begeleid door Ewoud de Groot. Voor vragen en opmerkingen staat hij u graag te woord.   

Ewoud de Groot
Ewoud@bouwstenen.nl
033 - 258 4337

 

Deze ontwikkelactiviteit wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdragen van het Ministerie van BZK en de samenwerking met RVO en Ruimte OK.