Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Nieuwe Netwerken

Naast de reeds bestaande netwerken starten we in 2019 met drie nieuwe netwerken; Sportief vastgoed, Zorgaccommodaties en Young Professionals.

 

Het netwerk Zorgaccommodaties is bedoeld voor gemeenten, zorgorganisaties en corporaties en gericht op de samenwerking bij zowel kleinschalige als grootschaliger zorgvastgoed. Het netwerk start met een symposium op 20 maart 2019 met als thema “Bouwstenen voor zorgzame wijken”.

Breder verbinden

Net als de Bouwstenen-netwerken voor onderwijs en zorg gaat het netwerk Sportief vastgoed vooral aan de slag met de verbinding tussen de doelstellingen voor sport en bewegen met doelen als onderwijs, gezond, participatie en wijkwerk.

Nieuwe instroom

Het netwerk voor Young Professionals (tot 35 jaar) is vooral bedoeld om de nieuwe instroom van personeel te ondersteunen. Een investering in de toekomst gezien de grote opgave rond de verduurzaming en het feit dat veel ouderen de komende jaren met pensioen gaan.

Fundament

Alle netwerken tezamen vormen het fundament van het Bouwstenen platform. In plaats van dat het tijd kost, wordt met de kennisuitwisseling tussen vakgenoten tijd bespaard en werkt een ieder aan zijn eigen professionele ontwikkeling. Ondertussen komen we ook gezamenlijk verder.

 

 

Meedoen?

Dat kan. Wordt partner en sluit u aan bij een of meer professionele netwerken.

 


Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner