Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018

De agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018 is de samenwerkingsagenda van het werkveld en heeft tot doel beter en slimmer om te gaan met vastgoed voor onderwijs, opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Het is ook het werkbriefje van Bouwstenen voor Sociaal.

 

Alle partners van Bouwstenen zijn gevraagd welke punten zeker op de agenda moeten. Hun input hebben we gebost.  

 

Kern van de agenda

Rode draad is het faciliteren van een duurzame samenleving door goed aan te sluiten bij de sociaal/economische ontwikkelingen, scherper aan de wind te zeilen en kansen voor transitie en transformatie te benutten.

  1. Blik op de bedoeling: Goed zicht op veranderende context, sturing op maatschappelijk en financieel rendement, aandacht voor voorzieningenplanning en portefeuillemanagement.
  2. Duurzame kwaliteit realiseren: Duurzaamheid integreren in normale taakuitvoering en op zoek naar mogelijkheden van vastgoed in energietransitie en circulaire economie.
  3. Multifunctioneel gebruik mogelijk maken: Intensief, duurzaam en beter gebruik door onderwijs, sport, cultuur en welzijn met aandacht voor de bezetting, informeel contact en sociale cohesie.
  4. Transformeren en innoveren: Bijdrage aan transformatie van het fysieke domein in aansluiting op sociaal/economische ontwikkelingen (omgeving, portefeuille, objecten, organisatie).
  5. Besluitvorming faciliteren: Goede informatie over maatschappelijk belang en kosten, ten behoeve van de besluitvorming en democratisch proces.
  6. Verder leren, normaliseren en excelleren: Samen werken aan de volgende stap in het vastgoedmanagement door samen te leren, gerichte opleiding en gezamenlijke safari’s en onderzoek te organiseren.

 

Wilt u meedoen en een bijdrage aan de Agenda leveren, dan horen we dat graag. Kijk voor meer informatie op www.bouwstenen.nl of bel met 06 – 52 31 08 45. 

Delen: 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner