LinkedInYouTubeTwitter

Initiatief; Deltaplan scholen

Maatschappelijk Vastgoeddag 2021

Het coalitieakkoord biedt goede handvatten om de verouderde en ongezonde scholen geschikt te maken voor beter onderwijs en een rijke schooldag. Met name op plekken waar dat het hardst nodig is.

Daarom nemen we als Bouwstenen, met al onze kennis over wat er in de praktijk wel en niet werkt, en in aansluiting op de gesprekken tijdens onze jaarbijeenkomst, graag het initiatief voor een Deltaplan scholen. Het wordt een belangrijk punt voor onze samenwerkingsagenda 2022.

2,5 miljoen kinderen thuis

Zo’n Deltaplan is keihard nodig. Denk aan de 2,5 miljoen kinderen in het basis en voortgezet onderwijs die vanwege corona niet naar school kunnen. De gevolgen voor hun (sociale) ontwikkeling en de Nederlandse economie zijn groot. Denk ook aan de leraar die jaar in jaar uit voor een klas van 30 kinderen moet staan, met steeds minder resultaten; geen aantrekkelijk beroep. 

Kamer met ambitie

Gelukkig ziet de nieuwe coalitie dat het onderwijs extra aandacht nodig heeft. Ze maakt zich hard voor beter onderwijs, kleinere klassen, een rijke schooldag en kansengelijkheid; daar trekt ze veel geld voor uit. Ambities die ongetwijfeld veel steun in de Tweede Kamer krijgen. Al deze ambities moeten worden verwezenlijkt door mensen én op een plek.

Veel te doen om die plek

Rond die plek is de afgelopen jaren veel te doen geweest. In de wetten en de financiering zitten een aantal flinke weeffouten. Die hebben ertoe geleid dat de kwaliteit van de schoolgebouwen over het algemeen heel slecht is. Dat is ook te lezen in de beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting die oud Minister Slob op 21 december 2021 naar de Tweede Kamer stuurde. Ook de commissie Platform Perspectief Jongeren ziet kleinere groepsgroote, meer ruimte en betere ventilatie als belangrijke voorwaarde voor veilig onderwijs.

WEB initiatief Deltaplan

We gaan snoeihard helpen

Daarom nemen we als Bouwstenen graag het initiatief voor een Deltaplan scholen. Wij zorgen voor goede, gezonde, duurzame en breed te gebruiken gebouwen op basis van bestaand beleid en de ambities uit het coalitieakkoord. Gebouwen die meer veiligheid kunnen bieden tijdens een pandemie. We realiseren ruimtes voor individueel onderwijs, meer functies op school en betere arbeidsomstandigheden voor docenten. Met name in die gebieden waar dit het hardst nodig is. We kunnen snoeihard helpen en zijn super gemotiveerd die klus te klaren.

Snelheid maken door te bundelen

Vanuit het Rijk hebben we extra geld nodig om het achterstallig onderhoud weg te werken en nieuw beleid mogelijk te maken. Dat is geen weggegooid geld, want de waarde van dit geld blijft in het vastgoed behouden en biedt ondertussen maatschappelijk rendement. En het geld is er. Voor de uitvoering is het belangrijk dat het geld snel (en zo mogelijk gebundeld) naar gemeenten toe komt. Gemeenten kunnen de panden dan meer integraal en gestandaardiseerd aanpakken en opdrachten bundelen. Dan kan ook de markt meer worden uitgedaagd om met nieuwe oplossingen te komen. Een integrale aanpak in een mandje is effectiever dan maatregel voor maatregel en pandje voor pandje. 

Leuker werk

Gemeenten kunnen de besteding van dat geld goed verantwoorden richting haar inwoners en het Rijk. Samen met scholen, kinderen en burgers zoeken ze naar de beste oplossing. Dat vergroot de lokale betrokkenheid, het draagvlak voor en de kennis over duurzame innovaties. Daarmee zetten we met de publieke gebouwen de toon voor de rest van de grote verbouwing van Nederland. We kijken graag samen met het Rijk hoe we de ambities kunnen waarmaken en de administratieve lasten kunnen beperken. Dat maakt het werk van iedereen leuker.

 

 

Meedoen?

  • Lees het plan
  • Verrijk het met je eigen suggesties
  • Deel het met je netwerk

 

Meer informatie

Bestanden

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.