LinkedInYouTubeTwitter

Den Haag aan de bak

Arie Slob

Afzwaaiend minister Slob zet in een van zijn laatste kamerbrieven zijn opvolger flink aan de bak om geld vrij te maken voor onderwijshuisvesting.

Uit de beleidsreactie die oud minister Slob op 21 december 2021 naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat de problemen met onderwijshuisvesting ook in Den Haag duidelijk op het netvlies staan. Schoolgebouwen kampen met achterstallig onderhoud en om dat weg te werken is fors meer geld nodig. Slob onderschrijft de urgentie die blijkt uit het IBO dan ook “volledig” en stipt een aantal belangrijke conclusies uit het rapport aan.

Meer standaardisatie

Zo pleit de minister voor een centrale ‘bouwcatalogus’ waarin gestandaardiseerde oplossingen staan. Op basis van deze catalogus wordt het voor iedereen in het werkveld gemakkelijker om gebouwen te ontwerpen die voldoen aan de verschillende normen en wensen die met een schoolgebouw gemoeid gaan - ook op klimaatgebied. En wie ontwikkelt dat? Gemeenten, schoolbesturen en experts uit de bouwwereld samen. Goed plan. In de praktijk zijn daar nu al mooie voorbeelden van.

Urgent, maar eerst studeren

Meer geld en aan de bak zou je zeggen, maar Slob c.s. ziet dat anders. Zij willen eerst de ‘basis op orde’ en het huidige stelsel optimaliseren. Met andere woorden: nog eens op zoek naar informatie over al die oude gebouwen en pas daarna een strakke strategie bedenken. Terwijl de urgentie nu hoog is en we al achter lopen. Bovendien is de informatie die de minister hoopt te vinden al lang en breed bekend bij de mensen die dagelijks aan en in die schoolgebouwen werken. Zij weten en ervaren welke gebouwen verouderd zijn. Hun dagelijkse aanwezigheid maakt hen de aangewezen experts op dit vlak.

Deltaplan voor meer vaart

Image
Deltaplan Scholen

Aanpassing van het stelsel is zeker nodig maar hoeft niet de eerste stap te zijn. Ook nu al kan het werkveld vaart maken met het werken van het achterstallig onderhoud en het realiseren van de ambities van het nieuwe kabinet. Hoe? Dat is te lezen in de eerste aanzet voor het Deltaplan scholen, dat Bouwstenen eind december 2021 heeft gelanceerd en komende periode met andere aanpakkers verder uitwerkt. We gaan daar graag met ‘Den Haag’ over in gesprek.

Geld is meest urgent

Heikel punt blijft het geld: de forse meerinvestering die nodig is heeft nog geen duidelijke herkomst. In de aanzet voor het Deltaplan worden wel suggesties gedaan, maar om het geld bij elkaar te krijgen hebben we alle ministeries in Den Haag nodig en en zal de nieuwe minister van Financiën met creatief coördineren verschillende potjes moeten bundelen.

 

 

Meedoen?

Dat kan! Lever je input op ons initiatief rond het Deltaplan Scholen en zorg dat er vaart in komt.

Meer informatie

 • Samenvatting IBO in Een vak apart - Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel (IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs, februari 2021); bladzijde 5
 • Beleidsreactie van Minister Slob (dd 21 december 2021)
 • Voorbeeld van een expert (Bouwstenen, 15 december 2020) 
 • Voorbeeld van standaardisatie (Bouwstenen, december 2021)
 • Reacties van andere organisaties op de beleidsreactie:
  • VNG (11 november 2021)
  • PO-raad (22 december 2021)
  • VO-raad (23 december 2021)
  • AVS (24 december 2021)

Reactie toevoegen

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.