Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Stapje voor stapje

Vrijdag 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het klimaatakkoord. Gas wordt stapje voor stapje duurder, electriciteit goedkoper en er komt subsidie voor het isoleren van gebouwen.   

Tot 2026 gaat de prijs per m3 gas in totaal met tien cent omhoog; beginnend in 2020 met 4 cent en ieder jaar erop met 1 cent. 

 

Niet schokkend

Het zijn geen schokkende bedragen. De huisvestingskosten bij maatschappelijke voorzieningen zoals scholen zijn zo’n 10% van de totale omzet, de energiekosten daar weer 10% van en de verhoging van de gasprijs daar grofweg weer 10% van. Bij elkaar dus 0,1%. Gemeenten kunnen goedkoop energie inkopen en ook daar zal een prijsverandering niet echt schokkend zijn. Vooralsnog geen rede alle businesscases opnieuw door te rekenen.  

 

Routes en plannen

Andere voor de gebouwde omgeving relevante onderdelen uit het Klimaatakkoord zijn:

  • de routekaarten voor maatschappelijk vastgoed
  • de wijkaanpak en de transitievisie warmte
  • de eindnormen voor gebouwen en de ontwikkeling van een datastelsel.

Meer nodig

Met alleen een prijs en planbenadering zullen we de klimaatdoelen niet gaan halen. Er zijn ook andere, meer innovatieve, maatregelen nodig en er zal breder naar de gebouwde omgeving moeten worden gekeken dan nu vaak het geval. Zo is er een meer integrale aanpak, meer draagvlak, meer ruimte voor eigen invulling en een betere samenwerking tussen de verschillende betrokkenen nodig. 

Vooruit

Veel gemeenten, scholen en andere maatschappelijke organisaties hebben ambities die verder gaan dan het klimaatakkoord. Daarom hebben we in Bouwstenen-verband een bijdrage geleverd aan de route voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Momenteel bekijken we hoe we de voorstellen daaruit verder vorm en inhoud kunnen geven. Hoe meer partijen meedoen, hoe sneller we vooruit komen.

 

 

Meedoen?

Word partner en neem deel aan één van onze netwerken of ontwikkelprogramma's. 

Voor meer informatie bel Ingrid de Moel (06-52310845) of Inge Bommezijn (033-2584337) 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner