aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Succes wijkaanpak onzeker

Het is nog onzeker of de wijkaanpak voldoende zal bijdragen aan de klimaatdoelen. Wel valt met strakke normen voor utiliteitsbouw, waaronder maatschappelijk vastgoed, nog veel te bereiken. Dit schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

 

Het doel van de wijkaanpak is om 1,5 miljoen woningen en utiliteitsgebouwen vóór 2030 aardgasvrij te maken. Het PBL verwacht niet dat dit gaat lukken, schrijft zij in haar doorrekening op het Ontwerp Klimaatakkoord.

Factoren

Het succes is namelijk afhankelijk van een aantal van factoren die nu nog onzeker zijn. Bijvoorbeeld of gemeenten voldoende snelheid kunnen maken in besluitvorming, bewoners voldoende meewerken en of er voldoende kwaliteit wordt geleverd.

Financieringsvraagstukken

Ook is er nog veel onduidelijk over de financiering: wat gaan de energieprijzen doen en hoeveel subsidie komt er beschikbaar? Als deze factoren gunstig uitpakken voor vastgoedeigenaren is er een grotere kans van slagen.

Normering

Naast de wijkaanpak kan normering van de utiliteitsbouw volgens het PBL een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Afhankelijk van de invulling van de aangekondigde norm kan dit leiden tot 1 Mton CO2 besparing in de gebouwde omgeving. Dat is ongeveer een kwart van de doelstelling.

Per vierkante meter

Een strakke norm voor het energieverbruik per vierkante meter zou flink kunnen bijdragen aan het behalen van de CO2 doelen, schrijft het PBL. Hoe deze norm er dan precies uit zou moeten zien is nog niet bekend. Het kan een maximaal verbruik van primaire energie in KWh/m2 zijn, maar ook minimale isolatie eisen of een verplicht maatregelenpakket.


Meedoen?

In Bouwstenen-verband werken we aan een bijdrage voor de sectorale routekaarten. Fijn als u meedoet. Word partner en neem deel aan het netwerk verduurzaming of één van onze andere netwerken.

 

Op 16 mei 2019 komt ons corporatienetwerk bijeen om te kijken welke rol zij met hun BOG/MOG portefeuille kunnen spelen in de wijkaanpak. 


 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners