aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Verduurzaming BOG/MOG portefeuille

Op 16 mei 2019 komt het netwerk Corporaties BOG/MOG bij elkaar in Utrecht. We zijn te gast op het hoofdkantoor van Mitros. Er staan vier thema’s op de agenda en er is veel ruimte voor onderlinge uitwisseling.

Verduurzaming

De corporaties in het netwerk hebben grofweg 2 miljoen vierkante meter BOG/MOG in portefeuille. Dit vastgoed kan een rol spelen in de energietransitie en wellicht ook een aanjager zijn voor de wijkaanpak. Maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Zie ook het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderaan de pagina.


We bekijken wie de eerste voorzichtige stappen heeft gezet in de verduurzaming van haar BOG/MOG portefeuille. Casper Kok zal vertellen hoe zij hier binnen Mitros mee omgaan. We zijn benieuwd welke inzichten op dit punt gedeeld kunnen worden. Waar staan we nu in de verduurzaming van de BOG/MOG portefeuille? Krijgt het voldoende aandacht? Hoe zit iedereen in de wedstrijd? En zijn er praktijkvoorbeelden om van te leren? Hoe kunnen we elkaar vooruit helpen? Daarbij kijken we met een schuin oog naar de routekaart die we in Bouwstenen-verband hebben gemaakt en bespreken we de mogelijk door corporaties te nemen acties.


Strategische vraagstukken

Verder bespreken we de volgende strategische vraagstukken:

  • Behouden of afstoten: Welke afwegingen moeten hierbij gemaakt worden? Welke keuzes worden hierin gemaakt en waarom? Gebeurt dit complexmatig of op een andere manier?
  • Transformatie: Wat zijn de risico’s van het omzetten van BOG naar MOG? Hoe ga je om met het uitplaatsen van huurder?
  • Splitsen van (bedrijfs)panden: Welke voorbereidingen moeten getroffen worden en hoe pak je de administratieve en juridische zaken aan?

Datum, tijd en locatie

  • donderdag 16 mei 2019
  • 14.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
  • Mitros, Kon. Wilhelminalaan 9, 3527 LA Utrecht (route)

 

 

Bent u erbij?

Leden van het netwerk Corporaties BOG/MOG hebben weliswaar via de datumprikker hun aan- of afwezigheid kenbaar gemaakt, maar toch fijn als u dit nogmaals wilt bevestigen.

 

Voorbereiding

Graag ontvangen wij, ter voorbereiding op de bijeenkomst èn om te delen op onze website, openbare informatie over de eigen verduurzamingsaanpak. Dit kan per mail naar ivo@bouwstenen.nl.

 

Aansluiten bij het netwerk?

Zie de netwerkpagina voor als u zich bij het netwerk wilt aansluiten of een keer wilt komen kennis maken.

 

 

Meer informatie

Datum: 
donderdag, 16 mei, 2019 - 14:00 tot 17:00
Organisatie: 
Bouwstenen (netwerk Corporaties BOG/MOG)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners