Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Andere klimaataanpak nodig

Om de klimaatdoelen te halen is een verandering nodig in de wijze waarop we de realisatie met elkaar organiseren. Dat is te lezen in de Bouwstenen-bijdrage voor de (sectorale) routekaarten voor de gebouwde omgeving.

Meer eigen invulling

Het energie- en klimaatbeleid is gebaseerd op akkoorden tussen het rijk en lokale besturen, maar de uitwerking van die akkoorden is te sectoraal en top down georganiseerd. De Haagse aanpak sluit onvoldoende aan bij de vastgoedpraktijk van gemeenten, scholen en andere partijen in het maatschappelijk vastgoed.

 

Om echt stappen te kunnen zetten is een meer integrale aanpak, meer draagvlak, meer ruimte voor eigen invulling en een betere samenwerking tussen de verschillende betrokkenen nodig, concludeert het werkveld. 

Openbare gegevens

In de bijdrage vanuit Bouwstenen doen we voorstellen hoe beter vooruit te komen. Daarbij pleiten we voor eenvoudigere en goed te operationaliseren eindnormen, het openbaar maken van het energie-gebruik in utiliteitsgebouwen en meer en andere vormen van financiering.

Mensenwerk

Wat betreft de uitvoering vragen we meer aandacht voor de mens- en gebruikskant van de verduurzaming, versnelling in de informatie-uitwisseling rond praktische klimaatoplossingen en de eigen uitvoeringsorganisatie. Door de veelheid aan ambities en verwachtingen vallen steeds meer mensen in de uitvoering om. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Meer routekaarten

Bouwstenen is formeel niet gevraagd een bijdrage aan de routekaarten te leveren. Die vraag is wel gesteld aan 12 sectoren in het maatschappelijk vastgoed, waaronder de VNG, PO en VO-raad, zorg, sport en het Rijksvastgoedbedrijf. Die hebben met elkaar afgesproken per 1 mei 2019 met een routekaart te komen. Het werkveld had behoefte ook haar stem te laten horen. Ze hoopt dat haar voorstellen en suggesties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het klimaatakkoord. Daarom is het breed besproken en aangeboden aan de brancheorganisaties, ministeries en diverse andere betrokkenen.

 

Lees hier de Bouwstenen-bijdrage aan de Routekaart.

 

Uiteraard is het werk hiermee niet gedaan. We gaan meteen door met de uitwerking en hopen samen met jullie meer vorm en inhoud aan de suggesties te kunnen geven, onder andere tijdens de bijeenkomst op  13 juni over de organisatie van het onderhoud en 19 juni over handige informatie voor de verduurzaming. De resultaten van al ons ontwikkelwerk presenteren we op onze jaarbijeenkomst waarin we ook vooruit kijken naar de Agenda voor 2020.  

 

  Meedoen?
Wilt u meedenken en meedoen met het vervolg? Sluit u dan als partner aan bij het Bouwstenen-netwerk en doe ook inhoudelijk mee met de verschillende ontwikkelactiviteiten.

Of kom naar één van onze bijeenkomsten en breng uw suggesties in, bijvoorbeeld:
 

 


Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner