LinkedInYouTubeTwitter

Klimaatakkoord; andere aanpak nodig

Om de klimaatdoelen te halen is een verandering nodig in de wijze waarop we de realisatie met elkaar organiseren. Dat is te lezen in de Bouwstenen-bijdrage voor de (sectorale) routekaarten voor de gebouwde omgeving.

Meer eigen invulling

Het energie- en klimaatbeleid is gebaseerd op akkoorden tussen het rijk en lokale besturen, maar de uitwerking van die akkoorden is te sectoraal en top down georganiseerd. De Haagse aanpak sluit onvoldoende aan bij de vastgoedpraktijk van gemeenten, scholen en andere partijen in het maatschappelijk vastgoed.

 

Om echt stappen te kunnen zetten is een meer integrale aanpak, meer draagvlak, meer ruimte voor eigen invulling en een betere samenwerking tussen de verschillende betrokkenen nodig, concludeert het werkveld. 

Openbare gegevens

In de bijdrage vanuit Bouwstenen doen we voorstellen hoe beter vooruit te komen. Daarbij pleiten we voor eenvoudigere en goed te operationaliseren eindnormen, het openbaar maken van het energie-gebruik in utiliteitsgebouwen en meer en andere vormen van financiering.

Mensenwerk

Wat betreft de uitvoering vragen we meer aandacht voor de mens- en gebruikskant van de verduurzaming, versnelling in de informatie-uitwisseling rond praktische klimaatoplossingen en de eigen uitvoeringsorganisatie. Door de veelheid aan ambities en verwachtingen vallen steeds meer mensen in de uitvoering om. Dat kan niet de bedoeling zijn. We zullen zelf ook meer de samenwerking met de gebruikers van de publieke diensten en andere actoren opzoeken. Het vraagt ook iets nieuws van ons. 

Meer routekaarten

Bouwstenen is formeel niet gevraagd een bijdrage aan de routekaarten te leveren. Die vraag is wel gesteld aan 12 sectoren in het maatschappelijk vastgoed, waaronder de VNG, PO en VO-raad, zorg, sport en het Rijksvastgoedbedrijf. Het werkveld had behoefte ook haar stem te laten horen. Ze hoopt dat haar voorstellen en suggesties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het klimaatakkoord. 

 

Lees hier de Bouwstenen-bijdrage aan de Routekaart.

 

Laatste nieuws

Inmiddels hebben diverse mensen uit het Bouwstenen-netwerk zich met succes ingespannen de input vanuit het werkveld onder de aandacht van brancheorganisaties, ministeries en andere besluitvormers te brengen. Zo is onze bijdrage besproken tijdens de VNG-commissie die over Klimaatzaken gaat en worden we hier en daar gevraagd een toelichting te geven; wat we natuurlijk met liefde doen.

Werk nog niet gedaan

Uiteraard is daarmee het werk nog niet gedaan. We gaan meteen door met de uitwerking en hopen samen met jullie meer vorm en inhoud aan de suggesties te geven. De resultaten van al dat ontwikkelwerk bespreken we tijdens onze jaarbijeenkomst waarin we ook vooruit kijken naar de Agenda voor 2020.  

 

  Meedoen?
Wilt u meedenken en meedoen met het vervolg? Sluit u dan als partner aan bij het Bouwstenen-netwerk en doe ook inhoudelijk mee met de verschillende ontwikkelactiviteiten.

 

Meer informatie:


Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.