LinkedInYouTubeTwitter

2206 Actualiteitencollege over het Didam-arrest

Op 21 juni 2022 komen Deirdre Swiers, Lourens Schipper en Rita Kleijwegt naar Amersfoort om hun kennis over het Didam-arrest te delen. Online zijn ruim 40 collega’s uit ons netwerk aanwezig. 

Image
Actualiteitencollege Didam-arrest

Samen zoeken naar oplossingen

Na wat technische problemen start Naomi de Haan het actualiteitencollege: "Na het arrest is het zoeken hoe hiermee om te gaan. Uitgiften worden soms 'on hold' gezet. Vandaag zoeken we samen naar oplossingen.”

De stand van zaken 

Deirdre, privaatrecht-jurist bij Metafoor, zet kort uiteen welke verplichtingen voortvloeien uit het arrest. Ook bespreekt ze de stand van zaken naar aanleiding van recente uitspraken. Gemeenten moeten scherper nadenken over hun uitgifteproces. Er is ruimte voor uitzondering als de argumentatie voor iedereen terug te vinden is in beleid. Dat blijkt uit het kort geding van 18 maart 2022. Hoe groot de beleidsruimte is blijft onzeker zolang er geen nieuwe uitspraken zijn. Dat is dus afwachten.

Wat ze wel kan meegeven is:

  • Publiceer alle uitgiften (verhuur, verkoop en erfpacht) op zoveel mogelijk kanalen, bijvoorbeeld de website van de gemeente, lokale kranten en het Staatsblad.
  • Neem objectieve, toetsbare en redelijke criteria op in Algemeen Beleid
  • Maak per uitgifte gemotiveerd bekend waarom die partij is gekozen
  • Neem in het contract met de gekozen partij een opschortende voorwaarde op
  • Geef een andere gegadigde de kans zich te melden binnen een termijn van minimaal 20 dagen 

Gemeente Arnhem

Lourens en Rita lichten toe hoe zij als vastgoedmanagers bij gemeente Arnhem in de praktijk dit vraagstuk aanvliegen. Ook zij zitten nog midden in het proces. Lourens: “de verbinding en samenwerking versterken met de beleidsafdeling is erg belangrijk. Er moet algemeen beleid worden opgesteld waar wij in de uitvoering mee verder kunnen”. Rita vertelt hoe de gemeente, na het arrest, omgaat met verhuur aan kinderdagverblijforganisaties. Daar zijn veel vragen over. 

In gesprek 

De chat stroomt vol met vragen. Samen met de vragen die voorafgaande aan het college al zijn gesteld, proberen we ze in korte tijd te bespreken. Niet op alle vragen komt antwoord. Reden voor vervolg.

 

  

 

Hierover verder praten? Dat kan! 

Sluit je dan aan bij het netwerk Juridische Zaken. Nog geen partner en interesse daarin? Stuur dan een e-mail naar portal@bouwstenen.nl of bel 033-2584337 en informeer naar de mogelijkheden.

Meer informatie