LinkedInYouTubeTwitter

2109 BBV

Op woensdag 15 september 2021 komen de Financiële Experts samen met een aantal chefs vastgoed bij elkaar rondom de BBV. Ook Henk-Jan Bodewitz, griffier in Maastricht, is daarbij. Hij heeft geholpen bij het schrijven van de notitie en het voorgelegd aan iemand van de commissie BBV.

Helder en slim begroten en verantwoorden

Jan Kappers licht de notitie, die iedereen vooraf ontvangen heeft, toe. Dat er verbetering op de BBV mogelijk is wordt breed gedragen. Hij zet de inhoud van de notitie kort uiteen en geeft aan wat het doel is: meer transparantie, de mogelijkheid gemeenten met elkaar te vergelijken en een bestendige lijn om ook over de jaren heen te kunnen monitoren. Ook zegt hij dat het misschien zelfs mogelijk is om investeringsruimte te maken voor bijvoorbeeld verduurzaming. 

 

Uiteraard is er ruimte voor discussie. De één wil grote stappen zetten en de ander liever stap voor stap. 

 

Iedereen lijkt het eens te zijn dat de notitie verbeterd kan worden door experts uit verschillende vakgebieden mee te laten denken. Henk-Jan roept de gemeenten op om ‘good practices’ op te sturen als voorbeeld.

 

Ingrid haakt daarop in: tip je wethouder voor het bestuurlijk oploopje dat gepland staat op 24 september. Ook vraagt ze of de gemeenten de Landelijke Enquête Gemeentelijk Vastgoed in willen vullen. Dan krijgen we een nog beter beeld aangezien de enquête vragen bevat die op dit onderwerp slaan.

 

Daarnaast wordt duidelijk dat er aandacht moet zijn in de notitie voor wijzigingen als het gaat om de afschrijving van restwaarde. Zoals Paul Mooij, Financieel expert vastgoed gemeente Amsterdam en lid van de kerngroep, aangeeft is er op dat punt geen uniformiteit. De deelnemers knikken instemmend.

 

 

What's next?

  • Henk-Jan Bodewitz neemt contact op met BZK om e.e.a. voor te leggen;
  • We werken het voorstel iets verder uit met financiële experts en controllers bij gemeenten;
  • We vragen enkele raadsleden of de begroting en het jaarverslag hen voldoende inzicht geeft als het om vastgoed gaat. Bouwstenen verzamelt de reacties.  

Het geheel gieten we in een nieuwe notitie die we bespreken op de Maatschappelijk Vastgoed op 9 december 2021. De datum kan vast in de agenda en je kunt je ook al aanmelden.

Meer informatie