LinkedInYouTubeTwitter

Bestuurlijk oploopje voor wethouders

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Gemeenten onderschrijven het Energie- en Klimaatakkoord en willen ook hun eigen vastgoedportefeuille verduurzamen. De routes verschillen en de ene gemeente is wat verder dan de ander, maar het doel is min of meer gelijk: CO2-arm en aardgasvrij maatschappelijk vastgoed in 2050.

Opgave voor bestuurders

Het verduurzamen van het eigen vastgoed gaat niet over rozen. De juiste sturingsinformatie ontbreekt vaak, de organisatie is er nog niet altijd klaar voor en het ontbreekt ook nog aan geld; veel geld. Hier is voor bestuurders echt wat te doen. Niet alleen in eigen huis, maar ook richting Den Haag. Daar gaat de aandacht vooral uit naar de energietransitie in het wonen. En regels sluiten niet altijd goed aan bij de benadering die gemeenten voorstaan. Ook de bekostiging is te laag voor de kwaliteit die wordt gevraagd.

Bestuurlijk oploopje

Daarom organiseren we samen met de VNG een online bestuurlijk oploopje. Hoe vergaat het gemeenten met hun route(kaart) voor het verduurzamen van hun vastgoed? Wat kunnen we aan wetgeving en financiering vanuit Den Haag en Europa verwachten? Wat kunnen bestuurders elkaar en de onderhandelaars aan de Klimaattafel meegeven om beter vooruit te komen? Daarover gaat deze bijeenkomst.

Programma

Het programma is als volgt:

  • Paul Hofman, wethouder gemeente Bronckhorst en lid van de VNG-commissie Energie en Klimaat, vertelt over wat we vanuit het rijk en europa de komende tijd kunnen verwachten.
  • Frank den Brok, wethouder Oss, Willem-Jan Stegeman, wethouder Amersfoort en Jur Botter, wethouder Haarlem vertellen in een interview-setting hoe zij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed aansturen en financieren.
  • Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over wat nodig is om de doelen binnen de gewenste tijdspanne te halen en wat we daarvoor nodig hebben. 

Vervolg

Het resultaat vormt input voor diverse gesprekstafels, waaronder die van de commissie EKEM en de klimaattafel voor de gebouwde omgeving. Ook vormt het input voor de activiteiten van Bouwstenen voor Sociaal.  

Voor wie

Deze online bijeenkomst is speciaal bedoeld voor wethouders van gemeenten met vastgoed in de portefeuille; denk aan wethouders onderwijs, sport, welzijn en vastgoed. Desgewenst mogen zij het hoofd/de coördinator van hun vastgoedorganisatie meenemen.

Datum en tijd

  • vrijdag 24 september 2021
  • 12.00 - 13.00 uur
 

Online deelnemen

De bijeenkomst is online, gratis en alleen voor wethouders. Desgewenst kan ook hun vastgoedmanager/coördinator als toehoorder aansluiten. U kunt u hier aanmelden

 

Circa 1 week van te voren ontvangt u de Teams-link naar de bijeenkomst op het door u opgegeven email-adres.

 

Organisatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door wethouders uit het Bouwstenen-netwerk, samen met de VNG. Bouwstenen is een onafhankelijk landelijk netwerk voor bestuurders, managers en professionals rond publiek gefinancierd vastgoed.

 

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.20
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Open
Organisatie
BOUWSTENEN en VNG