LinkedInYouTubeTwitter

2206 Inkomsten en verantwooring

Op 1 juni 2022 zitten we met financiële experts in het stadskantoor in Utrecht. Vertrouwde en nieuwe gezichten. Andre Hoek van de VNG is er ook bij om met ons mee te denken.

Ontwikkelwerk op een rijtje 

Ingrid vertelt waar er sinds de jaarbijeenkomst aan wordt gewerkt. Qua financiën focussen we op snel extra geld; in ieder geval voor het verbeteren van onderwijsgebouwen, want dat is een wettelijke taak. Er ligt een stapel aan onderbouwing op tafel en veel om te delen.

Verantwoording extra geld

We bespreken de opties die uit het onderzoek van de Argumentenfabriek naar voren zijn gekomen. Opties om het geld straks integraal en programmatisch te kunnen besteden. De conclusies sluiten mooi aan bij het werk dat er al ligt. Een logische plek voor verantwoording van onderwijsgeld is het programma onderwijs. Daarin moeten we vooral laten zien of er voortgang zit in de uitgave van het extra geld voor het op orde brengen van schoolgebouwen richting 2040 of 2050. Op basis van wat we voorhanden hebben, maakt Bouwstenen een eerste opzetje. Iedereen reageert snel.

Nota kapitaalgoederen

Na de koffie bespreken we de voortgang van ons ontwikkelwerk rond de paragraaf nota onderhoud kapitaalgoederen. Iedereen is druk dus proberen we wat snelle slagen te maken. Punten die Bouwstenen oppakt:

  • notitie omzetten in handleiding
  • bericht handleiding + prijsuitreiking verspreiden via nieuwsbrief VNG en Bouwstenen
  • brief met info en verzoek om toelichting naar commissie Financiën en commissie Onderwijs van de VNG die beide 23 juni vergaderen.

Andre Hoek kijkt of we een workshop kunnen doen op 28 oktober 2022 (congres gemeentefinanciën). We houden ook in het kader van de BBV contact. Tom kijkt nog even naar de notitie in relatie tot grondzaken (zelfde lijn?).  

MI-vergoeding

Henk vraagt zich af hoe andere gemeenten omgaan met het afschaffen van de MI vergoeding. Dat biedt nu houvast bij de kostenverdeling in gesprekken tussen gemeenten en scholen. We vragen het na bij de netwerken onderwijs. 

 

 

Wat volgt

Zoals genoemd. Na de zomer komen we weer als netwerk bij elkaar. En voor vragen tussendoor weten we elkaar te vinden. 

Meer informatie