LinkedInYouTubeTwitter

2202 Actualiteiten en BBV

Op 16 februari 2022 zitten we met een clubje Financiële Experts in Utrecht of thuis achter de computer. Er vallen flink wat actualiteiten uit te wisselen, zo blijkt.

Image

Op zoek naar geld

Alle gemeenten zijn op zoek naar opties om aan geld te komen voor duurzaamheidsinvesteringen.Ieder op een eigen manier. Elke kans, ook onlogische maar politiek wel haalbare, wordt aangegrepen. Daarin komen we allemaal mensen tegen met hun eigen logica, bijvoorbeeld over de schuldenratio (140%), zonder daarin ook andere parameters mee te nemen. De euro’s (van € 100 tot € 180 miljoen) en de constructies waarin het gegoten wordt (zelf, BV’s en NV’s) vliegen door de ruimte.

Houvast voor begroten en verantwoorden

De diversiteit van oplossingen brengt ons bij de begroting en verantwoording. Die schieten zo hun doel voorbij (totaal niet vergelijkbaar). Jan Kappers, Paul Mooij en Ingrid de Moel geven een toelichting op de gesprekken die ze afgelopen periode met het werkveld, de Commissie BBV en het Ministerie van BZK hebben gevoerd: 

 • ons streven naar goed verantwoorden is mooi, maar we mogen ook wel meer (bewijs) de kaart van de complexiteit en administratieve lasten spelen (toegevoegd op site, nog niet in notitie);
 • investeringsverhaal en het verhaal van de duurzaamheid mag er beter in;
 • helderder over de relatie met andere assets: waar gelijk (kwaliteitsniveaus) en waar anders (wel/geen verkoop).

We voeren een hele discussie over waardes en wat de meeste kans biedt om de opgave van de grond te krijgen:  boekwaarde, marktwaarde, WOZ. Die laatste biedt de meeste kans om financieringsruimte te bieden.

Heel anders bij onderwijs

Dat het voorstel kansen biedt om structureel en incidenteel geld vanuit het Rijk op zodanige wijze naar gemeenten te krijgen, zodat het integraal kan worden besteed en verantwoord, is moeilijk te beoordelen. Daarvoor moet je veel meer weten van (gemeente)financiën om dat goed te kunnen doorgronden. En onderwijs is een ingewikkelde en van hele andere orde dan het andere gemeentelijk vastgoed.

  Tussendoor en naderhand

  Tussendoor komen nog diverse andere onderwerpen aan bod zoals de wethouder vastgoed en afschrijfperiodes. Na de bijeenkomst heeft iedereen weer andere afspraken en teammeetings. Zo gaat dat tegenwoordig: meteen door van de ene naar de andere bespreking. Hopelijk is iedereen de volgende keer weer live aanwezig. En dan doen we ook een borrel.

   

  Afspraken

  • Paul past de notitie aan / inclusief toelichtingen om het tot een handreiking te maken;
  • Iedereen gaat er in zijn eigen gemeente mee aan de slag en kijkt hoe ver die komt;
  • Bouwstenen zet een prijs in de steigers voor de beste nota kapitaalgoederen 2023 met in de jury Paul, een controller, een accountant en een raadslid;
  • We bespreken het geheel met al onze gemeentelijke partners tijdens een bijeenkomst in juni 2022.

  Meer informatie