LinkedInYouTubeTwitter

2111 BBV

Op 3 november 2021 zitten we met een select gezelschap op de 11e verdieping van het gemeentekantoor in Utrecht. Aan de orde is ons ontwikkelwerk rond de BBV.

Image
Gemeente begroting jaarverslag

Begrotingen voldoen niet

Belangrijkste conclusie uit het BBV-onderzoek is dat raadsleden over het algemeen geen idee hebben waar ze in de gemeentebegroting moeten kijken als het om vastgoed gaat. En dat geen van de 10 onderzochte begrotingen van grote gemeenten voldoet aan de eisen van de BBV. 

Serieus geld

Ook al zitten sommige raadsleden er niet op te wachten en ziet ook een deel van het Bouwstenen-netwerk nut en noodzaak van betere verantwoording niet, dan nog zijn we het aan onze stand verplicht vastgoed een serieuze plek in de begroting te geven. Het gaat om zo’n 5 tot 15 % van de begroting en zo’n 30% van de balans. Serieus geld dat nu in allerlei paragrafen verstopt zit.  

Op waarde sturen

Daarbij is het aan ons om het college en de raad mee te nemen in nut en noodzaak en kosten en opbrengsten van nieuwe investeringen; bijvoorbeeld ten behoeve van sociale beleidsthema’s of de verduurzaming. Dat zijn wel onderwerpen die raadsleden interesseren.

Flinke draai gemaakt

We maken in 2 uur tijd de draai van onbewust onbekwaam, naar bewust en bekwaam door op een rijtje te zetten wat er dan wel in de begroting zou moeten staan. Aan de hand van een voorzet maken we een eerste opzet voor een mogelijke indeling van een paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. De aangepaste versie gaan we 9 december 2021 in breder verband bespreken. 

Ondertussen

Na de bijeenkomst nog even contact gehad met Henk-Jan Bodewitz, raadsgriffier van Maastricht. Van hem vernomen dat er inmiddels een afspraak met diverse leden van de commissie BBV is gepland om het onderwerp te bespreken. Leden van deze commissie zijn ook op 9 december van harte welkom.

 

 

What's next?

We hopen dat jij er ook bij bent op 9 december 2021. Zie hier het programma van de Maatschappelijk Vastgoed en de mogelijkheid voor aanmelden.

 

We horen graag wie er, behalve Paul, naar het congres gemeentefinanciën op 29 november gaat.  

 

Verder delen we de resultaten van het onderzoek tot nog toe, hebben we nog wat leuke plannetjes in petto en plannen we een bijeenkomst in januari 2022 om een en ander verder uit te werken zodat we goed aan de slag kunnen met de volgende begroting.

Meer informatie: