LinkedInYouTubeTwitter

2104 Rekenen aan circulariteit

Op donderdag 8 april 2021 komt het netwerk Financiële Experts online bij elkaar. We zijn weliswaar met een klein clubje, maar er staat genoeg op de agenda om te bespreken.

Extra onderhoudskosten

Erik Leisink licht toe hoe Den Bosch circulariteit verwerkt in het MJOP. Daarvoor is naar het onderhoud van een aantal archetypische gebouwen gekeken volgens de Building Circularity Index. 100% is geheel circulair. Met nieuwbouw haal je zo’n 70%.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de extra kosten voor circulair levenscyclusbeheer meevallen. Meerkosten zijn zo’n €1,- tot € 1,25 per m2 per jaar. Dat leidt waarschijnlijk niet tot een hogere huur. Er kunnen namelijk ook opbrengsten zijn (toevoeging aan onderhoudsvoorziening) en circulair onderhoud kan levensduurverlengend werken. De winst van circulair onderhoud zit hem met name in het materiaalgebruik, en niet in de onlosmaakbaarheid, omdat het om bestaande panden gaat.

 

Naar de aan- en afvoer van materialen is in het onderzoek niet gekeken. Hoe sloop-nieuwbouw er in zit is ook nog even onduidelijk, maar het onderzoek en het gesprek bieden mooie aanknopingspunten om op door te bouwen.

Hoe te boeken?

Arthur van Loon (gemeente Utrecht) heeft aan een pand in Leidsche Rijn gerekend hoe om te gaan met circulariteit. Het heeft invloed op diverse aspecten die bepalend zijn voor de kostprijs(huur) van een pand. Er zijn in principe verschillende mogelijkheden om er boekhoudkundig mee om te gaan. Arthur pleit ervoor om het via het MJOP te doen. Dan kan je het beter aansluiten op de werkelijkheid.

 

Zijn verhaal sluit goed aan bij het verhaal van Erik, maar het vraagt wel wat van de MJOP-makers. We zijn benieuwd hoe andere sectoren ermee rekenen.

BBV

Het volgende onderwerp is de BBV. Dat de cijfers van gemeenten niet vergelijkbaar zijn wordt niet als een probleem gezien, maar wel dat de wijze van verslaglegging wisselt en er daardoor geen bestendige lijn is. Dat komt door de raad en door accountants. Daar zijn wel voorbeelden van en levert een hoop werk en weinig transparantie op. Men lijkt zich er niet altijd van bewust dat vastgoed in veel opzichten afwijkt van beleidsprogramma’s.

 

En dan is de tijd op. Wat overblijft zijn 3 vragen: 

  • We horen het graag als je meer concrete voorbeelden hebt van waar maatschappelijk vastgoed in de begroting en jaarrekening tot problemen. Dit is dan input voor een notitie.
  • Waarop zou de VNG moeten monitoren als het om de voortgang van het energie- en klimaatakkoord gaat?
  • Graag je input voor de uitwerking van het thema over de inrichting van de financiële administratie en over de leesbaarheid van begroting en jaarverslagen.

 

 

What's next?

Je antwoord(en) op bovenstaande vragen kun je sturen naar portal@bouwstenen.nl

 

Tijdens de volgende bijeenkomst in september gaan we verder in op de BBV en de inrichting van de financiële administratie. De uitnodiging volgt per mail.

 

Meer informatie