LinkedInYouTubeTwitter

2010 Investeren in duurzaamheid & kostprijsdekkende huur

We zijn met een klein clubje fysiek en online tijdens de netwerkbijeenkomst van financiële experts op donderdag 8 oktober 2020. Minder dan zich hadden aangemeld. Desondanks een goed gesprek met professionals waarmee we de diepte in kunnen. 'Jammer voor degene die er niet bij kon zijn', lezen we in de evaluatie.

Meer houvast bij BBV 

Op de agenda staat investeren in duurzaamheid en we behandelen de onderwerpen aan de hand van de Bouwstenen-praatplaat waarin de stappen van de VNG-routekaart in beeld zijn gebracht. Ingrid presenteert ook de eerste resultaten van de enquête.

 

Dan neemt Paul Mooij (abc nova)ons mee de diepte in met betrekking tot de wijze van boeken; onderhoud of investering. De praktijk is vaak anders dan de BBV voorschrijft, zo blijkt uit een peiling onder de aanwezigen en de eerste enquête-resultaten. Ook over de aanwezigheid en inhoud van de nota kapitaalgoederen in de praktijk valt nog wel het een en ander op te merken. Verduurzamen is een ingreep en de BBV is hier niet op ingericht. Het zou helpen als we gemeenten hier meer houvast in meegeven. De punten van aandacht worden ter plekke besproken.

Uitlegbare huur

Dan duiken we met Annemieke Lübbert (Utrecht) en de financiële experts in de systematiek van de kostprijsdekkende huur. Voor ons is die helder, maar voor de buitenwereld vaak niet. Dat vraagt aandacht. De methodiek, zoals door deze groep zelf opgesteld, voldoet nog, maar sommige onderdelen vragen wel wat meer aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de aanvangswaarde en de restwaarde. En er is een verschil tussen de kostprijs berekenen en de wijze waarop de kostprijs in rekening wordt gebracht. In de praktijk wordt bij gebruik van de boekwaarde als aanvangswaarde ook vaak afgeweken. Wellicht is er in het kader van de Wet Markt en Overheid meer beleidsruimte voor het huurbeleid dan we in eerste instantie denken. Dat vraagt nader onderzoek; ook bij gemeenten die de WOZ-waarde (welke van de drie) als aanvangswaarde nemen.

Tot slot

We eindigen met twee concrete vervolgacties, met als doel meer inzicht te kunnen bieden in de kosten en (duurzaamheids-)investeringen in het maatschappelijk vastgoed en te komen tot een transparante en uitlegbare huur…

 

 

What's next?

De punten uit het gesprek nemen we mee naar huis en dienen als basis voor twee concrete netwerk-acties:

  1. We kijken of we gemeentelijke vastgoedprofessionals iets mee kunnen geven in gesprek met hun controller, over hoe om te gaan met typische BBV zaken; wat kan en welke keuzes zijn gewenst vanuit vastgoed en verduurzaming. Paul Mooij maakt een soort inhoudsopgave met onderwerpen die hierin aan bod kunnen komen. Die bespreken we later.
  2. Annemieke Lübbert gaat in het kader van haar onderzoek met een aantal gemeenten om tafel, om te kijken of we meer houvast kunnen bieden voor de inrichting en parameters rond de kostprijshuur en de vertaling daarvan in het huurbeleid. Daarin uiteraard ook aandacht voor de verduurzaming.

 

En natuurlijk zien we je graag 3 december (online) terug tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag.

 

Meer informatie