LinkedInYouTubeTwitter

2104 Corona enzo

Op 8 april 2021 treffen zo’n 20 chefs vastgoed elkaar online. Corona en diverse andere onderwerpen passeren (in sneltreinvaart) de revue.

Kwijtschelding huur

Francois Weerts geeft een toelichting op het besluit van de gemeente Maastricht om commerciële huurders die rechtstreeks door corona-maatregelen van de overheid zijn getroffen een huurkorting te geven. Maastricht heeft gekozen voor een generieke regeling en daarbij rekening gehouden met de uitspraken van verschillende rechters. Dat heeft behoorlijk wat consequenties.

Veel gemeenten zijn niet happig om kwijt te schelden en gaan minder ver. Tilburg, bijvoorbeeld, doet mee met een horeca-convenant (50:50 of 33:33:33 als er ook een brouwer in het spel is) en er zijn gemeenten die meer op de lijn van maatwerk zitten (alleen als daarmee een huurder overeind kan blijven).

 

Uitstel en kwijtschelding leveren veel extra werk op, zoals het verwerken van de aanvragen en de controle op de cijfers (door organisatie, accountants, advocaten). Het kost ook veel geld (extra dotatie op dubieuze debiteuren).  

 

Naast huur komen ook andere zaken op de chefs af met betrekking tot corona. Meest prominent zijn wel de ervaring met thuiswerken (op naar het nieuwe werken 3.0, hybride werken), de ventilatie op scholen en de ruimte voor onderwijs. 

Werk in uitvoering

In het laatste kwartier passeren tal van onderwerpen de revue en praten we elkaar bij over lopende acties, zoals de ontwikkelprogramma’s rond informatiemanagement, monitoring en onze ervaring met de klimaattafel. Ook nog veel vragen aan chefs waarop we graag nog antwoord ontvangen:

  • Afgelopen week is het eerste actualiteitencollege gestart met een integrale benadering van het verduurzamingsvraagstuk. Vragen en mooie voorbeelden zijn altijd welkom.
  • Wie heeft een concreet voorbeeld waarmee inzichtelijk wordt wat het probleem is van het feit dat gemeenten financieel onderling niet vergelijkbaar zijn (is doel BBV), er geen bestendige lijn is in de wijze van verslaglegging als de raad of accountant hierin iets wijzigt en de verslagen de raad geen goed inzicht geeft. Denk aan verkeerde keuzes, enorm veel tijd, enz. Wie mogen we hierover bellen (mailen kan ook)?
  • Wie wil met ons meedenken over de inhoud van de jaarlijkse enquête waarin dit jaar ook de VNG-monitor wordt verwerkt?
  • Welke frontrunner gemeente wil samen met een bureau ervaring opdoen met een dataplatform waarbij eigen digitale info wordt verrijkt met andere openbare bronnen?
  • Wie heeft mooie voorbeelden en suggesties m.b.t. de professionalisering van de vastgoedorganisatie (werving personeel, verbeterteams, bijscholing, enz)? 

 

Tot slot nog een nieuwtje. We krijgen versterking bij Bouwstenen. Barbara Böhne komt bij ons werken. Ze heeft ervaring met vastgoed bij zowel zorg (Cordaan) als gemeente (Haarlem) en daar zijn we heel blij mee.

 

 

What's next?

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 10 juni 2021. Dan gaan we in op de (verdere) professionalisering van de vastgoedorganisatie. Chefs hebben hiervoor al een agendaverzoek ontvangen.

Meer informatie