LinkedInYouTubeTwitter

2109 BBV en andere zaken

Op woensdag 15 september 2021 treffen we Dennis Damink (jarig), Jan Kappers, Henk Hoogland en Luc Speck 'Onder een Plag' in Demen. Andere chefs en Financiële Experts sluiten digitaal aan.

Helder begroten en verantwoorden

Het eerste uur gaat over de BBV. Henk-Jan Bodewitz, griffier in Maastricht, is daarbij. Hij heeft geholpen bij het schrijven van de notitie en het voorgelegd aan een lid van de commissie BBV.

 

Jan Kappers licht de notitie toe. Dat er verbetering op de BBV mogelijk is wordt breed gedragen. Hij zet de inhoud van de notitie kort uiteen en geeft aan wat het doel is: meer transparantie, de mogelijkheid gemeenten met elkaar te vergelijken en een bestendige lijn om ook over de jaren heen te kunnen monitoren. Misschien is het zelfs mogelijk om investeringsruimte voor het verduurzamen te vinden.  

 

Tijdens het gesprek blijkt dat de één verder wil gaan met aanpassen dan de ander en stap voor stap meer kans van slagen heeft dan teveel tegelijk. Sommige zaken kunnen gemeenten ook nu al regelen. Maar het heeft ook voordelen om zaken in de BBV te regelen. Om daar meer zicht op te krijgen is het goed e.e.a. iets verder uit te werken. Wat kunnen we bijvoorbeeld meegeven voor de nota kapitaalgoederen. 

We spreken af:

  1. We verzamelen good practice
  2. We vragen enkele raadsleden of de begroting en jaarverslag hen voldoende inzicht geeft als het om vastgoed gaat
  3. We werken het voorstel iets verder uit met financiële experts en controllers bij gemeenten;
  4. Henk-Jan Bodewitz neemt contact op met BZK om e.e.a. voor te leggen

Bouwstenen verzamelt alle input en reacties. Het geheel gieten we in een nieuwe notitie die we bespreken op de Maatschappelijk Vastgoeddag op 9 december 2021. 

Vaart in het verduurzamen

Het gaat niet heel snel aan de klimaattafel en het abstractieniveau is hoog, licht Henk toe. Het wordt langzaam wel concreter. Naar verwachting gaat het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zo’n € 2 à 3 miljard per jaar kosten, oplopend tot € 85 miljard in totaal. De extra last komt voornamelijk door het feit dat de opgave al binnen dertig jaar moet zijn volbracht en investeringen dus naar voren worden gehaald. Op Prinsjesdag komt er wat geld bij maar lang niet genoeg.  

 

Dennis vertelt over het gesprek dat hij met Henk en vertegenwoordigers uit de bouw- en installatiebranche hebben gehad. Hoe kunnen we samen optrekken en de verduurzaming versnellen? Er valt veel te winnen door mee te liften op andere doelen (tastbaar maken winst op andere terreinen, zoals gezondheid) en hoe we het aanpakken (integraal, samenvoegen geldstromen, bundelen opdrachten).

 

We gaan een aantal verbetervoorstellen maken. Die vlechten we in november in elkaar, zodat we het op de Maatschappelijk Vastgoeddag kunnen presenteren en bespreken. Alle ideeën en input zijn welkom.

Meer mensen

Ook zijn we volop bezig met de uitwerking van de notitie rond de vastgoedorganisatie die met de stukken is meegestuurd. De opgave voor het maatschappelijk vastgoed wordt met de jaren nijpender, dus er is dringend behoefte aan nieuwe aanwas, terwijl bij die aanwas de markt ook lonkt. Hoe betrekken en houden we jonge professionals bij onze sector?

 

Barend heeft momenteel 3 trainees in Zwolle en heeft daar (ondanks eerdere scepsis op de afdeling) heel goede ervaring mee. We kijken wat we van hen kunnen leren. Door het programma zelf te ontwikkelen, bouwen we meteen meer gezamenlijke kennis op; ook m.b.t. curriculum en wat we aan de (opleidings)markt kunnen vragen te ontwikkelen. Qua planning zou het mooi zijn als we in januari kunnen beginnen met young professionals die afgelopen maanden zijn ingestroomd en we de komende maanden nog kunnen werven. Ambitieus maar Ingrid en Bram gaan kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.

Samenwerking met VNG

Henk vertelt op het eind nog over de samenwerking met de VNG en het constructieve gesprek dat we (heel erg nodig) hadden met Albert Vermuë, beleidsdirecteur leefomgeving. We willen kijken naar de mogelijkheden om er iemand uit het Bouwstenen-netwerk te detacheren, zodat we de banden kunnen aanhalen.

Feest 

En dan is het tijd voor de rondleiding. We zijn onder de indruk van hoe Ruud, vrijwilliger bij 'Onder d'n Plag' op alle niveau's weet te schakelen om zo min mogelijk energie te gebruiken; met verstand van installaties en een scherp oog op het gebruik van het gebouw. Tot op het niveau van het tosti-ijzer. 

 

Tot slot vieren we de verjaardag van Dennis met een borrel en een plankje, gefeliciteerd!

Het volgende feestje is misschien in Almere maar in ieder geval op 9 december tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag.

 

 

What's next?

Naast de lopende acties rond de BBV, de verduurzaming en de vastgoedorganisatie, ontvangen we graag:

  • voorbeelden van goede begrotingen
  • input via de enquête (van belang voor ons gezamenlijk werk rond organisatie, verduurzamen en BBV).

En in dat kader ben je ook welkom bij het actualiteitencollege Verbeterteams op 28 september a.s.

 

De Maatschappelijk Vastgoeddag van 9 december kan ook vast in de agenda en aanmelden kan ook al.

 

 

Meer informatie