LinkedInYouTubeTwitter

De effecten van corona op zorgvastgoed

Deze online bijeenkomst is bedoeld voor zorgorganisaties en corporaties met een zorgvastgoedportefeuille. 

Razend drukfotograaf Gert Altmann (via Pixabay)

Zorgorganisaties zijn momenteel razend druk met het oplossen van de acute problemen als gevolg van de pandemie. Ook komend jaar zal daar veel aandacht naar uitgaan. De zorg wordt anders ingericht, de gebouwen anders gebruikt en wellicht worden strategische vastgoedbeslissingen nog even uitgesteld. Mogelijk wordt ook met investeringen rond de verduurzaming gewacht tot andere tijden.

 

Maar wat gaan die andere tijden ons brengen? Zal COVID-19 ook op de langere termijn effect hebben op de vastgoedstrategie, de vastgoedportefeuille en het beheer van de gebouwen van zorginstellingen? Lossen we de nieuwe vragen op met (bouw) technische aanpassingen, zoals bijvoorbeeld bij legionella, of is er veel meer nodig? Wat zal op de langere termijn het effect zijn op de wijze waarop zorg wordt verleend en de eisen die daarmee aan de gebouwen worden gesteld? Gaat dit effect hebben voor eigenaren en verhuurders (zoals corporaties)? Allemaal vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden, maar wel verkennen.  

Toekomst verkenning

Centrale vraag is: Gaat COVID-19 op langere termijn leiden tot een andere strategische keuze voor zorgvastgoed en zo ja welke en hoe spelen we hierop in? Tijdens deze bijeenkomst verkennen we samen met zorgorganisaties, corporaties en een aantal partners van Bouwstenen (uit corporatie-netwerk en netwerk zorgvastgoed) welke effecten, verwachtingen en onzekerheden er zijn met betrekking tot de gevolgen van de corona. Ook willen we met elkaar eventuele verdiepende (onderzoeks)vragen in beeld brengen en nagaan welke informatie nog nodig is om tot meer concrete scenario’s te komen.

Programma

  • Om dit gesprek ook nu, in tijden van corona, te voeren organiseert Bouwstenen deze bijeenkomst digitaal.
  • Van belangstellenden wordt verwacht dat zij bijgaande enquête invullen. 
  • Tijdens de bijeenkomst analyseren we eerst kort de resultaten uit de enquête. Wat zegt dat ons? Daarna zoomen we in op de ideeën voor de toekomst.
  • Dit programma duurt ongeveer 1,5 uur. 

Na de bijeenkomst zetten we eventuele vervolgacties in gang.

Datum, tijd en locatie

  • dinsdag 9 juni 2020
  • 10.30 - 12.00 uur
  • digitaal via Google Hangouts Meet
 

Ook meedoen?

Dat kan als u in dienst bent bij een zorgorganisatie of corporatie met zorgvastgoed in de portefeuille en/of aan Bouwstenen verbonden bent via het netwerk voor corporaties of rond zorg. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde is wel dat u de enquête invult zodat we aan het begin van de bijeenkomst snel helder hebben hoe iedereen er in zit.    

 

Achter deze link treft u de enquête en (optioneel) de mogelijkheid u aan te melden voor de online bijeenkomst op 9 juni 2020.

 

Organisatie

Bouwstenen organiseert deze bijeenkomst samen met Gertjan te Hoonte. Gertjan heeft ruime ervaring met zorgvastgoed bij verschillende adviesbureaus en werkt momenteel als zelfstandig adviseur. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met hem of Inge Bommezijn. Ze staan u graag te woord.

Gertjan te Hoonte Inge Bommezijn
Te Hoonte Advies Bouwstenen
06 - 2269 1799 033 - 258 4337

Meer informatie

Datum
Organisatie
BOUWSTENEN