LinkedInYouTubeTwitter

1904 Fiscaliteit en duurzaamheid

Op 25 april 2019 komen de Financiële Experts bij elkaar in Utrecht om te praten over twee thema’s: fiscaliteit en duurzaamheid.

Fiscaliteit 

Joep Swinkels, concernfiscalist van de gemeente Utrecht, geeft een college over actuele fiscale zaken. Het gaat vooral om de BTW, en hoe je als gemeente het betalen daarvan zoveel mogelijk kunt beperken. Hierbij is relevant dat de overheid in drie hoedanigheden kan optreden:

  1. als overheid, waar het BTW-compensatiefonds geldt;
  2. als BTW-ondernemer, bijvoorbeeld bij de verhuur van vastgoed;
  3. geen van beide.

Het gemeentelijk vastgoedbedrijf is een complexe afdeling waar allerlei specifieke bepalingen gelden. Mede door de geanimeerde discussie, waarbij Joep op alle vragen een antwoord heeft, wordt het voor de deelnemers weer helder in welke gevallen het belangrijk is goed op te letten op het fiscale aspect.

Duurzaamheid

Alle aanwezige gemeenten hebben in meer of minder concrete mate doelstellingen geformuleerd voor de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het laaghangend fruit is overal inmiddels wel geplukt en nu wordt gewerkt aan complete scans van de portefeuille om de verdere verduurzamingsmogelijkheden in beeld te brengen.

 

We staan stil bij de financiering en bij de uitvoering van de verduurzamingsopgave en stellen ons de vraag: wanneer is het zinvol de markt te betrekken, en wat kun je zelf als gemeente?

 

Uitkomst van de discussie is dat er behoefte is om de echte financiële effecten verder te verdiepen. Wat kost het, hoe financier je het, hoe betaalt die verduurzaming zich terug, en hoe verwerk je het in de begroting? Mooie vragen om tijdens de volgende bijeenkomsten te beantwoorden.

 

 

What's next?

Voor de volgende bijeenkomst op 25 juni gaan we aan de slag met een aantal casussen uit de gemeentelijke praktijk. We roepen daarop de leden van het netwerk op om interessante casuïstiek aan te dragen. Dat kan gaan om een specifiek pand, of om de aanpak op portefeuille-niveau. Thomas en Erwin zorgen dan dat die casus goed wordt voorbereid, zodat we goed de diepte in kunnen gaan met de financiële aspecten van verduurzaming.

 

Je kunt je nu al aan- of afmelden voor deze bijeenkomst op dinsdagochtend 25 juni 2019 in Arnhem. Bij je aanmelding kun je tegelijkertijd je case inbrengen.

 

Meer informatie