LinkedInYouTubeTwitter

1902 Koers 2019

Op 14 februari 2019 komt het netwerk Financiële Experts bij elkaar in de Bossche Brede School in Den Bosch. Doel van deze sessie is om de onderwerpen voor 2019 te bepalen.

Terugblik BBV

In 2018 stond het BBV op de agenda van de Financiële Experts. Naar aanleiding van het onderzoek zijn concrete vragen gesteld aan de Commissie BBV. Uitvloeisel is dat we meer begrip hebben over hoe het BBV werkt. Er is in beginsel veel vrijheid om voor maatschappelijk vastgoed te kiezen voor een eigen lijn van activeren, afschrijven en omgaan met restwaarde. De beperking zit veelal in de gemeentelijke systematieken, waar vastgoed een kleine speler is en de manier van werken vaak star wordt voorgeschreven vanuit andere, grotere posten op de begroting.

 

Paul Mooij (Amsterdam) stelt dat er nog wel meer met het BBV te doen is. Zo denkt hij aan opstellen van richtlijnen voor begroting en rapportage, om te beginnen op het niveau van kosten. Het hogere fruit ligt bij het waardebegrip waar mogelijkheden liggen om de stille reserve in het gemeentelijk vastgoed expliciet te maken. We spreken af dat Paul op eigen initiatief verder gaat met dit thema en de leden van het Netwerk informeert en uitnodigt. 

Fiscaliteit en verduurzamen

Over de onderwerpen die eind 2018 zijn geïnventariseerd, wordt verkend in hoeverre dit speelt bij de deelnemers. Utrecht meldt dat fiscaliteit rond gemeentelijk vastgoed (BTW en VPB) een meestal slecht begrepen onderwerp is, dat evenwel te belangrijk is om te negeren.

 

Henk Philippens (Almere) zet het onderwerp verduurzaming nogmaals op de agenda. Want alhoewel dit in 2017 ook al het jaarthema was binnen de Financiële Experts, heeft het onderwerp nog steeds hoge prioriteit. Er is behoefte aan een update: waar staan we nu? Ook zou het goed zijn als er meer duidelijkheid komt over kengetallen voor de kosten en opbrengsten van veel voorkomende duurzaamheidsingrepen. Joël Scherrenberg geeft aan dat de manier van rekenen aan al dan niet verduurzaamd vastgoed in zijn praktijk al uitgekristalliseerd is, en dat er ook diverse concrete handreikingen voor beschikbaar zijn. Zo zou een raadsbesluit van gemeente Enschede een mooi overzicht geven.

 

De onderwerpen datagedreven vastgoedsturing en de link met vastgoedinformatiesystemen worden door aanwezigen weliswaar beoordeeld als kansrijk, maar spelen onvoldoende breed om dat hét onderzoeksthema van 2019 te maken.

Wisseling van de wacht

Wouter van den Wildenberg was een aantal jaar de trekker van het netwerk. Vandaag draagt hij het stokje over aan zijn collega Erwin Daalhuisen. Wij danken Wouter voor zijn inzet en wensen hem succes in zijn nieuwe rol als partner bij Fakton.

Rondleiding

Tot slot krijgen we een rondleiding door de Bossche Brede School en sluiten we af met een lunch.

 

 

What's next?

Op donderdag 14 maart organiseert Bouwstenen samen met Paul Mooij een Actualiteitencollege over de BBV. Partners krijgen 1 vrijkaart: aanmelden. Zeg het voort!

 

Voor de volgende bijeenkomst van het netwerk op 25 april in Utrecht bereidt Joep Swinkels (fiscalist bij de gemeent Utrecht) een inleiding over 'fiscaliteit rond gemeentelijk vastgoed' voor. Tevens is dan de kick-off voor het thema duurzaamheid, waarvoor Henk Phillippens (vanuit de sessie bij het Ministerie) en Joël Scherrenberg (diverse handreikingen) input aanleveren.