LinkedInYouTubeTwitter

1910 Do's en don'ts financiering verduurzaming

Op donderdag 10 oktober 2019 komt het Bouwstenen-netwerk Financiële Experts bij elkaar in Alphen aan den Rijn.

Duurzaam Alphen aan den Rijn

Claudia van der Sluys-Speksnijder, projectleider verduurzaming bij de gemeente Alphen aan den Rijn trapt af. In 2015 heeft de gemeente haar duurzaamheidsambities geformuleerd. In de afgelopen jaren is veel bereikt; veel laaghangend fruit is inmiddels geplukt. Maar voor de meer ingrijpende maatregelen loopt de gemeente aan tegen het vraagstuk van de terugverdientijd c.q. onrendabele top en de samenhang met de wijkplannen die nog niet bekend zijn.

 

Momenteel installeert de gemeente voor alle gebouwen slimme meters, om te kunnen sturen op feitelijk gebruik en de reductie van verbruik en uitstoot goed te meten.

 

Voor onderwijs ligt de bal in beginsel bij de schoolbesturen,  maar de gemeente adviseert wel.

Verduurzaming

In antwoord op de drie vragen die door VNG worden gesteld is het volgende opgehaald:

 

Welke knelpunten hinderen gemeenten:

  • Geld: het uitgangspunt moet niet zijn of het financieel uit kan, maar hoeveel milieubesparing het oplevert.
  • Aanbestedingsregels: Je mag niemand uitsluiten, maar hoe hou je incompetente cowboys buiten de deur? En hoe kun je innovatieve technieken inpassen in de aanbesteding?

 

Welke behoefte is er aan kennisdelen en capaciteit:

  • Kennis: behoefte aan meer duidelijkheid van hogerhand hoe beleid wordt vormgegeven. Centrale ontsluiting van ‘best practices’ is wenselijk. 
  • Capaciteit: meten, monitoren, contractvorming en beheer kosten veel tijd en dus geld. Dat moet in de aanbesteding niet worden vergeten.

 

Wat is er echt nodig voor lokale opvolging (na 2020):

  • Duidelijkheid van hogerhand: bijvoorbeeld over in hoeverre energielabels of energieprestaties nu daadwerkelijk verplicht gaan worden voor overheden. Duidelijke normen leiden ertoe dat de sector heel snel innoveert en maatregelen opneemt in “standaard praktijk”.

 

Al met al een informatieve sessie.

 

 

What's next?

Op 28 november 2019 organiseren wij onze Jaarbijeenkomst in Hilversum. Tijdens deze Jaarbijeenkomst en de sessies veel aandacht voor verduurzaming.

Je bent uiteraard van harte welkom. Je kunt je hier aanmelden.

 

 

Meer informatie