LinkedInYouTubeTwitter

2018 Impressie Jaarbijeenkomst

Een Tripadvisor voor publieke voorzieningen, een landelijk onderzoek naar vastgoedmanagement in gemeenten, een smakenkaart voor herbestemmingen en inspiratie voor nieuwe scholen. Het Bouwstenen-platform heeft in 2018 weer een druk jaar gehad en veel te delen, bleek uit de opening van de jaarbijeenkomst op 4 december 2018. 

 

Prijzenregen

Ingrid de Moel opende de dag met deze prijzenregen. Zo verblijdde Marcel Mathijsen van Sociaal Werk Nederland het buurthuis Vogelvlucht in Leiden. Het buurthuis nam de Rode Kers in ontvangst, die dit jaar voor het eerst uitgereikt werd. De Rode Kers is een prijs voor de wijkvoorziening die door gebruikers als beste beoordeeld wordt.

 

In Zeist kon ook een feestje gevierd worden: de gemeente kwam als beste naar voren uit het landelijke onderzoek van de VNG en Bouwstenen naar het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. De gemeente Zeist heeft grote stappen gezet in het nemen van energiebesparende maatregelen en kreeg daarvoor de ‘Goed Voorbeeld’-prijs uitgereikt door Marie Louise Tabben van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Plandatis viel dit jaar ook in de prijzen. Het programma O-Prognose was het hoogst en meest beoordeelde vastgoedinformatiesysteem.

 

Energiegegevens openbaar

Henk Hoogland, van de gemeente Almere, overhandigde de prijs en hield meteen een inspirerend pleidooi voor het openbaar maken van energiegegevens van kantoren, scholen en andere publieke gebouwen en het gebruiken van dezelfde data-base door gemeenten en scholen. ‘We verzamelen veel gegevens’, zei hij, ‘maak die gegevens beschikbaar voor entrepreneurs. Zij kunnen voorstellen doen om het energieverbruik terug te dringen die we zelf niet zouden kunnen bedenken. Door gebruik te maken van dezelfde data-base kunnen gemeenten en scholen beter samenwerken.’

 

Als ARTIS het kan … 

 Omdat we ook vooruit willen kijken wat we komend jaar kunnen doen, vertelde Rembrandt Sutorius, directeur van ARTIS, op aanstekelijke wijze hoe hij van het Amsterdamse dierenpark een duurzame proeftuin van innovatie wil maken. Niet alleen dat, hij barst van de ambitie: hij wil ARTIS in 2030 al gasvrij, circulair en fossiele brandstofvrij hebben.  

Dat is hoog gegrepen voor een park dat zesentwintig rijksmonumenten in bezit heeft. Maar Rembrandt Sutorius gaat de uitdaging aan onder het mom: ‘Als zelfs wij het kunnen, kan iedereen het’.

 

Samsom aan de bak

Wij zijn bijgepraat over het Klimaatakkoord door Diederik Samsom. Als voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving zit hij bovenop het vuur van de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is een belangrijk onderwerp aan deze tafel. ‘Dit gaat niet voor iedereen leuk worden’, leidde hij zijn razendsnelle update met een knipoog in.

 

We moeten aan de bak, is de kern: als we in 2050 al het maatschappelijk vastgoed verduurzaamd willen hebben, moeten we tot 2050 iedere dag 50 panden aanpakken. Samsom: ‘Dat klinkt onoverzichtelijk groot. Maar je kunt het ook anders zien: we kunnen de komende dertig jaar elk gebouw één keer goed onder handen nemen. Dat is te doen.’ Zijn boodschap: de transitie gaat er hoe dan ook van komen, dus wees proactief en beslis mee.
 

 

Verder de diepte in

Dit jaar was er met een uitgebreide Kennismarkt en elf verschillende parallelsessies voor ieder wat wils. We konden onder andere op inspiratietour met de gemeente Rotterdam, op zoek naar de Scholen van de Toekomst, we gingen in op de financiering van duurzaamheid en hoe je dat doet met een smalle beurs.

 

Er was een sessie van het netwerk Sportaccommodaties, dat dit jaar op verzoek gestart is, omdat gemeenten tijdens de Bouwstenen-bijeenkomst in mei 2018 lieten weten dat zij de sportaccommodaties graag integraal willen meenemen in de verduurzaming van hun portefeuille.  

 

Voor het realiseren van nieuwe culturele accommodaties is steeds meer samenwerking nodig: tussen culturele organisaties, gemeentelijke afdelingen vastgoed en cultuur en externe partijen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van cultureel erfgoed werd informatie uitgewisseld over de do’s en don’ts bij de planning en samenwerking rond culturele voorzieningen.

We keken naar het hergebruik van maatschappelijk vastgoed en naar hoe we zorgen voor een vergelijkbare en transparante begroting. Ook de informatieplicht kwam voorbij en een nieuwe methode om de waardering voor wijkvoorzieningen te meten.

 

En ook de mens stond centraal: we keken naar de personele invulling van vastgoedmanagement. En we beantwoordden de vraag: bestaat de ideale vastgoedorganisatie?

 

Volgend jaar op het programma

Ook dit jaar laat Ingrid de Moel zien waar Bouwstenen-partners volgend jaar mee aan de slag willen. We willen het duurzamer, passender, professioneler en slimmer; dat wordt de uitdaging voor 2019. 

‘Duurzaamheid blijft bovenaan de agenda staan’, zegt ze. ‘Maar partners vinden zo te zien ook dat het beter moet passen bij wat de maatschappij wil aan voorzieningen en vastgoed. Goed om de beleidsafdelingen bij elkaar te brengen. Waarom delen we alles nog op in verschillende sectoren? En in het kader van professioneler kunnen we bijvoorbeeld kijken hoe andere sectoren met gezonde gebouwen bezig zijn. Daar kunnen we ook van leren.’

 

Komende weken gaat Bouwstenen de agenda concretiseren. Acties op de eigen agenda zijn in ieder geval het vernieuwen van de Bouwstenen-website. Ook komt er, als het lukt, op veler verzoek een netwerk voor young professionals, en zal er meer aandacht zijn voor na- en bijscholing.   

 

Professioneler

Bas Kurvers, wethouder bouwen, wonen en energietransitie van de gemeente Rotterdam, haakte in het laatste gedeelte van de bijeenkomst aan op het punt van professionaliseren. Hij ziet graag betere business cases. Als wethouder maakt hij mee dat instellingen wel goede ideeën hebben, maar een andere taal lijken te spreken dan de gemeente. ‘Instellingen denken in termijnen van 3 of 5 jaar, in het vastgoed gaat het om veel langere termijnen. Leer elkaars wereld beter kennen en zorg ervoor dat je dezelfde taal spreekt. En zorg ervoor dat het transparant is hoeveel goede ideeën kosten.’

 

Samen met rijk

Afgelopen jaar heeft Bouwstenen allerlei verbindingen met het Rijk gelegd. Bonny Donders heeft die taak vanuit het Rijk, als projectdirecteur regionaal ontwikkelprogramma van het Rijksvastgoedbedrijf, de grootste vastgoedeigenaar van Nederland. Ze pleit voor samenwerking. ‘Als iedereen vanuit zijn eigen sector kijkt, gaan we het niet oplossen. Daarom zoeken we samenwerking met andere vastgoedeigenaren en gemeenten.’ In februari staat de eerste gezamenlijke bijeenkomst al op het programma. Maar als het aan Bonny ligt gaat de samenwerking verder dan dat.

 

Initiatieven hebben ruimte nodig

De dag werd afgesloten met een energiek optreden van hiphopgroep X-gen uit Rotterdam. De groep is verbonden aan het Hiphop House in Rotterdam; een plek waar allerlei mensen zich thuis voelen, leren, zich gewaardeerd voelen en niet alleen thuis hoeven te zitten. Zulke initiatieven hebben waarde en ruimte nodig. Dat zien we. En ook dat er veel energie in zit.    

 

Tasjes

Na de borrel en op weg naar de garderobe kreeg iedereen nog een tasje mee met publicaties en het scholenkwartet. De publicaties zullen ook digitaal gedeeld worden. Voor nu voldoende bagage om over na te denken en om komend jaar in plannen om te zetten. Wordt vervolgd.  

 

Op onze facebookpagina binnenkort een sfeerverslag in beeld.

 

Presentaties

Overige presentaties (zowel plenair programma als sessies) in de bijlagen hieronder (wordt nog aangevuld).