LinkedInYouTubeTwitter

1310 Exploitatie en beheer van multifunctionele gebouwen

Op dinsdag 29 oktober 2013 ontmoet de werkgroep Onderwijs en Opvang elkaar over beheer en exploitatie van multifunctionele gebouwen.

 

Marieke Stevering-Rutten van Penta Rho trapt af met een presentatie. Vroegtijdige afspraken, maatwerk, de diverse vormen van beheer, diverse voren van samenwerking, enz komen aan de orde. Net zoals het  beheerplan/exploitatieplan als essentieel onderdeel van het ontwerpproces. Op basis van kengetallen kan een exploitatiebegroting opgezet worden en het ontwerp nog bijgestuurd worden. 

 

Ingewikkeld

Als onderwijs en opvang elk hun eigen ruimte heeft zijn afspraken over het beheer en de exploitatie realtief eenvoudig. Nu de samenwerking steeds meer geïntensiveerd wordt, doen zich nieuwe vraagstukken voor. Bijvoorbeeld: In het ontwerp van de school zijn extra m2 voor kinderopvang meegenomen en in de school wordt gewerkt met grote leerpleinen. In de loop van de tijd maken steeds minder kinderen gebruik van de buitenschoolse opvang. De kinderopvang kan met het beperkte aantal kinderen de oorspronkelijke ruimte niet meer  betalen. En hoe gaan partijen om met het leegstandsrisico wanneer ruimtes volledig geïntegreerd zijn?

 

Casussen

Er worden tijdens de bijeenkomst twee casussen besproken.

  1. De eerste casus betreft een multifunctionele accommodatie in een kleine gemeenschap waarin 2 basisscholen, een bibliotheek, een peuterspeelzaal, logopedie en jeugdgezondheidszorg gevestigd zijn. Aanvankelijk was het doel om een beheerstichting op te richten, maar dat is niet gebeurd. De gemeente exploiteert het gebouw, maar wil graag dat de gebruikers dit overnemen. De gebruikers werken echter in geringe mate samen en de vraag is of ze dat gaan oppakken. Er wordt geopperd om als gemeente de stekker eruit te trekken. Mogelijk ontstaat er bij de gebruikers dan een urgentie om het zelf te gaan regelen. De exploitatie van het gebouw staat onder druk, omdat de bibliotheek mogelijk verdwijnt uit het gebouw. Het advies is om te kijken of de ruimte van de bibliotheek omgebouwd kan worden tot een andere functie, bijvoorbeeld woonruimte voor starters.
  2. In een andere casus is het beheer goed geregeld. Er is een beheersstichting opgericht, die getrokken wordt door betrokken vrijwilligers. Er wordt echter een vast aanspreekpunt gemist. Een tip is om te werken met een logboek op de locatie.

 

5 december 2013 en planning 2014

De jaarlijkse agendabijeenkomst van Bouwstenen vindt dit jaar plaats op donderdag 5 december in Bussum. We hopen jullie daar te ontmoeten.

 

De planning voor 2014 wordt binnenkort bekend gemaakt.