LinkedInYouTubeTwitter

Onderwijs en opvang

In maart 2012 is de werkgroep Onderwijs en Opvang van start gegaan.

 

Aanleiding

Uit het SER-advies over tijden van de samenleving en onderzoek onder ouders, blijkt dat de maatschappij behoefte heeft aan nieuwe combinaties van onderwijs en opvang.

 

Slimmer-met-ruimteOp diverse plaatsen in het land neemt het aantal kinderen af en is sprake van een overmaat aan onderwijshuisvesting. Deze is niet direct geschikt voor kinderopvang. Daarbij laat de kwaliteit van de gebouwen vaak te wensen over (onfrisse lucht, hoog energiegebruik). De regelregimes (publiek, privaat), de taakverdeling en financiering van onderwijs en opvang, sluiten niet op elkaar aan. De subsidies voor kinderopvang lopen terug en die voor onderwijs blijft achter. De versnipperde rolverdeling en complexe regels staan een (functionele) verbetering vaak in de weg. Het is nodig wettelijke kaders aan te passen, maar dit biedt op de korte termijn geen uitkomst.

 

Ambitie

Stip aan de horizon zijn goede gebouwen voor onderwijs, opvang en eventueel andere functies; gebouwen waar het kind centraal staat en het beheer in één hand is.

 

Deelnemers

Deze groep is bedoeld voor ervaren huisvestingsprofessionals uit verschillende sectoren, waaronder gemeenten, scholen en kinderopvang. Per onderwerp worden er ook een aantal deskundigen gevraagd mee te doen. 

 

Doel

Doel is van elkaar te leren en het verzamelen van best practices, handige tools en ander bruikbaar materiaal en handvatten voor de eigen praktijk. Waar mogelijk en wenselijk worden deze net een stapje verder doorontwikkeld.

 

Het accent ligt daarbij op de onderlinge samenwerking tussen onderwijs en opvang in één gebouw (vormgeving, benadering, afspraken, cultuur). Daarbij wordt aangesloten bij het gedachtengoed dat in 2013 in Bouwstenen-verband is ontwikkeld en verwoord in de publicaties over huisvestingsconcepten voor kinderopvang en onderwijs en over waardesturing.

 

Hier vindt u een overzicht van de activiteiten tot nog toe. 

 

Thema's en bijeenkomsten

Thema's in 2014 zijn:

  • De consequenties van de integratie van 2,5 tot 4-jarigen in het basisonderwijs voor het accommodatiebeleid.
  • Verdiepingsslag maken met de modellen voor omzetafhankelijke huur.
  • De lokale/regionale spreiding van kindgebouwen: exploitatiegevolgen van krimp en doordecentralisatie in beeld gebracht met daartoe ontwikkelde rekentool.

 

Aan de hand van bovenstaande thema's worden zaken uitgezocht, bekeken en besproken. Er zijn door het jaar heen vier bijeenkomsten; drie werkbijeenkomsten en de Najaarsbijeenkomst voor de bredere verbinding. De bijeenkomsten staan gepland op:

 

Mogelijke vervolgacties worden door de groepsleden zelf én in samenwerking met Bouwstenen opgepakt. Verder weten de deelnemers elkaar buiten de bijeenkomsten om te vinden voor intercollegiale raadpleging en om zaken uit te wisselen en uit te werken.

 

Kosten

Voor de organisatie van deze ontwikkelgroep en de informatieverwerking worden kosten in rekening gebracht. Kosten zijn € 750,- per deelnemer per jaar (excl. BTW). Partners van Bouwstenen kunnen gratis of met korting meedoen (zie hier).

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de werkgroep Onderwijs en opvang.

 

Organisatie en informatie