aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Wet- en regelgeving

Gebouwen en het gebruik daarvan moeten voldoen aan wetten en overheidsregels, bijvoorbeeld brandveiligheid, asbest, Legionellapreventie en Wet Wion (kabels en leidingen).

 

Wijzigingen in wet- en regelgeving tijdens de gebruiksperiode van het gebouw kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Maar ook verandering van gebruik tijdens de huur- of exploitatieperiode kan leiden tot verplichte aanpassingen die financiële consequenties hebben.

Als wet- en regelgeving inzake het verhuren van bedrijfsruimten wijzigt, dan komen de aanpassingen daar waar sprake is van verhuur van bedrijfsruimten voor rekening van de verhuurder met uitzondering van de wet- en regelgeving die betrekking heeft op het gebruik. Indien er géén sprake is van verhuur van bedrijfsruimten (veelal de oudere huurcontracten) dan is in het huurcontract geregeld of de kosten voor rekening van de verhuurder of de huurder zijn.

 

Bron

Gebaseerd op de Spelregels voor het beheer van gebouwen in de gebouwenexploitatie, gemeente Tilburg (maart 2015). 
Aangepast naar aanleiding van:

  • Overleg redactieteam Spelregels (augustus, 2015)


Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners