aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Verantwoordelijkheid eigenaar-gebruiker

Chefs: chefproofDe eigenaar van het vastgoed is verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud en de huurder/gebruiker voor het gebruiksonderhoud.

 

Wat betreft de taakverdeling tussen deze twee wordt aangesloten bij de verdeling zoals beschreven in de standaard huurcontracten van de Raad voor de Onroerende Zaken (ROZ), tenzij andere wettelijke regels gelden en/of met de huurder/gebruiker andere afspraken zijn gemaakt.

 

Voor de taakverdeling met onderwijs wordt uitgegaan van de wettelijke regels zoals vastgelegd in de Wet primair onderwijs, Wet voortgezet onderwijs en WEC. 

 

Afspraken (vooral als ze afwijken van voornoemde indeling) worden altijd vastgelegd in het huur/gebruikscontract.

 

 

Bronnen

Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei 2014)

Aangepast naar aanleiding van:

  • Teamoverleg gemeente Oss (januari 2015)
  • Spelregels Tilburg (februari 2015)
  • Informatie op website Bouwstenen over ROZ en taakverdeling onderwijs
  • Overleg redactieteam spelregels (februari 2015)

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners