aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Conditie en onderhoudsniveau

Chefs: chefproofDe conditie van de gebouwen worden gemeten en geregistreerd op basis van de meest recente NEN 2767 ‘Conditie meten voor gebouw en installatiedelen’. Hierin worden zes conditieniveaus onderscheiden.

 

  Niveau

Omschrijving

Toelichting

  1

Uitstekend

Geen gebreken

  2

Goed

Incidenteel beginnende veroudering

  3

Redelijk

Plaatselijk zichtbare veroudering, functie niet in gevaar

  4

Matig

Kans dat functie in gevaar is

  5

Slecht

Veroudering onomkeerbaar

  6

Zeer slecht

Technisch rijp voor sloop

 

Periodiek (bijvoorbeeld elke 3 of 5 jaar) vindt er voor de actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan een herinspectie van het onderhoudsniveau plaats.

 

Het gewenste onderhoud is afhankelijk van specifieke afspraken tussen de eigenaar en huurder/gebruiker en mede afhankelijk van factoren als:

  • de verwachte/gewenste levensduur van het gebouw
  • de cultuurhistorische waarde
  • de (nieuwe) functie van het gebouw
  • het doel van het gebouw
  • de intensiteit van het gebruik
  • beschikbare middelen

 

Het minimale conditieniveau is 3 (= voorbeeld), tenzij anders afgesproken in een management-, huur- of gebruikscontract.

 

Gebouwen die op termijn worden gesloopt, afgestoten of herontwikkeld worden op een ander niveau onderhouden.

 

Het conditieniveau van een gebouw wordt in het meerjaren onderhoudsplan vertaald.

 

Bron

Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei 2014)

Aangepast naar aanleiding van:

  • Teamoverleg gemeente Oss (januari 2015)
  • Overleg redactieteam (februari 2015)

 

 

Meer informatie

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners