LinkedInYouTubeTwitter

Waarborgsom

Waarborgsom is een bedrag dat de huurder (of een derde) een borg bij aanvang van de

huurovereenkomst aan de verhuurder in depot stort. Het is juridisch te kwalificeren als een

verplichting voor de huurder die rechtstreeks voortvloeit uit de huurovereenkomst. Het is voor

de verhuurder van belang om de verplichtingen van de huurder waarvoor de waarborgsom

worden bedongen zo ruim mogelijk te formuleren in de huurovereenkomst. Het is een

rechtstreekse adequate zekerheid.

Bron: Twynstra Gudde