LinkedInYouTubeTwitter

Vrouwenopvang

Organisaties voor vrouwenopvang bieden overal in Nederland opvang en hulp aan vrouwen - en hun eventuele kinderen - die slachtoffer zijn van huiselijk en eergerelateerd geweld, loverboys/jeugdprostitutie of mensenhandel. Zij kunnen tijdelijk in een vrouwenopvanginstelling verblijven en gebruik maken van basisvoorzieningen als crisisopvang, een individueel hulpverleningstraject, hulpverlening aan de kinderen en nazorg.  De accommodaties bieden een eigen slaapkamer en soms een eigen unit met voorzieningen. Voor de kinderen zijn aparte hulpverleningstrajecten en gespecialiseerde medewerkers aanwezig. Een enkele instelling voor vrouwenopvang heeft een jeugdzorgerkenning, andere werken nauw samen met aanbieders van jeugdzorg en zetten middelen in vanuit hun toekenning voor het leveren van AWBZ-begeleiding en/of behandeling. (Bernd Timmerman, 2013)