LinkedInYouTubeTwitter

Waarde onroerende-zaakbelasting (WOZ-waarde)

1. De benaming voor de toegekende waarde aan het WOZ-getaxeerde vastgoedobject, zoals bepaald als heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelasting en voorzover die afwijkt van de in het kader van de Wet WOZ vastgestelde waarde, uitgedrukt in euro’s.
Ook wel genoemd: WOZ-waarde.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

2. De WOZ-waarde is een grondslag voor belastingheffing door drie overheden (gemeente, belastingdienst en waterschap) in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Bron: Bouwstenen (2015)