aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Zaltbommel

Ambitie

Zaltbommer wil de CO2 uitstoot van de stad in 2030 ten opzichte van 2016 met 55% terugdringen.

In het Bestuursakkoord van Zaltbommel neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in.

 

Aanpak

In 2019 heeft de gemeenteraad het 'Plan van aanpak programma Duurzaamheid" vastgesteld. Hoofdlijn:

  • gebruik van fossiele energie omzetten naar duurzame energie per sector in maatregelen uitgewerkt
  • opstellen ambitieuze en realistische energievisie met duidelijke overwegingen en keuzes samen met belanghebbenden en ruimte voor initiatieven
  • zonnepanelen bij voorkeur op voormalige agrarische bouwpercelen en op locaties waar geen ander nuttig gebruik denkbaar is (spoorbermen, dijken en daken van bedrijven en gemeentelijke gebouwen).

In de Energievisie wordt ook ingegaan op het verminderen van de vraag naar energie. Vooruitlopend hierop zijn al een aantal maatregelen geïmplementeerd. 

  • nieuwe wijken worden 100% duurzaam en zonder gasaansluiting gebouwd
  • vanaf 1 januari 2018, vooruitlopend op de wettelijke ingangsdatum, bouwen volgens de BENG-norm.

Ook zijn er stimuleringsleningen voor maatschappelijke organisaties. Een organisatie zonder winstoogmerk kan € 5.000 tot maximaal € 30.000 lenen. In totaal is een budget van € 500.000 beschikbaar. Om de lening aan te vragen is er een maatwerkadvies voor energiebesparing bij een gecertificeerd bedrijf nodig. Het maatwerkadvies mag meegefinancierd worden. 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners