aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Zaanstad

Ambitie

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn.

Aanpak

Het klimaatprogramma is opgebouwd uit drie pijlers:

1. Energiereductie
2. Schone energieproductie
3. Innovatie/hergebruik

De gemeente geeft het goede voorbeeld door haar eigen en het maatschappelijk vastgoed (bestaand en nieuw te ontwikkelen) te verduurzamen. De aanleg van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed past in het geven van het voorbeeld van investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Hier is een voorstel voor ingediend bij de Raad.

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners