aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Zeist

 

De gemeente Zeist heeft circa 200 gebouwen in de portefeuille. In het Programma Duurzaam Zeist 2012-2016 vermeldt de gemeente haar duurzaamheidsdoelen.

 

Ambitie

In 2020 heeft Zeist een energieneutrale gemeentelijke organisatie. Een project hierbinnen is het verduurzamen van het gemeentelijk onroerend goed. De ambitie is om op een efficiënte en effectieve wijze de gemeentelijke onroerend goed portefeuille te transformeren tot een kwalitatief hoogwaardig duurzame portefeuille en duurzaamheid structureel in te bedden in het reguliere beheer en onderhoud.

 

Aanpak 

In 2013 richt Zeist een projectteam verduurzamen gemeentelijk onroerend goed op. Zeist maakt een inventarisatie van de staat op dat moment; MOP's, kennis, financiën.

 

Begin 2014 voert Zeist een pilot uit met 7 objecten, verricht men 0-metingen en brengt men de investeringsopgave in beeld. Ook overlegt Zeist met scholen. De gemeente sluit zich aan bij de Green Deal Benchmark Duurzame Scholen en een traject verduurzamen huisvesting basisscholen (met RVO). Drie schoolgebouwen werken mee aan deze benchmark. Na de pilot ging Zeist verder met het opstellen van duurzaamheidsmaatregelen die uiteindelijk moeten leiden tot Duurzame MJOPs (DMJOPs).

 

Eind 2014 besluit Zeist om de vastgoedportefeuille op te knippen in drie delen; scholen, woningen en gemeentelijk vastgoed, met de focus op de laatste groep. Hierbij onderscheidt Zeist panden die door gemeente zelf worden gebruikt (eigen financiering) of door andere (gezamenlijke financiering).  

 

In de eerste maanden van 2015 is het opstellen van duurzaamheidsmaatregelen voor de vastgoedobjecten versneld en afgerond. In de zomerperiode is het bestuurlijk traject gestart. In november 2015 geeft de gemeenteraad groen licht aan:

  • Het energiezuiniger maken van circa 100 gemeentelijke gebouwen binnen 3 of 6 jaar.
  • 74% van de gebouwen gaat naar energielabel B, Slot Zeist gaat vooralsnog naar energielabel E.
  • Het realiseren van een energiereductie van 32% t.o.v. 2013.
  • Een investering van circa 4,9 miljoen en een gemiddelde terugverdientijd van 12 - 14 jaar.
  • Dekking vanuit de energiebudgetten.
  • Schoolgebouwen vallen nog niet onder deze plannen, vanwege de specifieke eigendomsconstructies. De gemeente komt daarom later nog met een specifiek plan voor schoolgebouwen.

Sinds april 2016 is de gemeente Zeist druk met de uitvoering van deze plannen. De uitdaging ligt op dat moment vooral bij het aantrekken van de juiste mensen (met de juiste expertise), bijvoorbeeld voor isolatiewerkzaamheden en PV panelen.

 

Informatie over voortgang en verantoording

Zeist stelt jaarlijks een rapport op/bij over haar CO2 footprint. Het rapport maakt onderdeel uit van de monitoring Brede Milieu Visie. Deze monitoring wordt jaarlijks aan het college vastgesteld en aan de raad aangeboden. 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners