LinkedInYouTubeTwitter

Vastgoedbeleid Utrecht

  • Pandvisie Complex Oudegracht 167, Stadhuisbrug 5, Choorstraat 3 (april 2021) over de visie van Utrecht op het complex om het te laten bijdragen aan de ambities van de stad en met een advies over een toekomstige invulling die maximale maatschappelijke waarde creëert voor Utrecht.
  • Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed (april 2021) over publieke binnenruimte in een dynamische stad. Ambitiedocument is gelijktijdig met bovenstaande pandvisie opgesteld en vormt de basis voor een geactualiseerd vastgoedbeleid.
  • Kadernota Maatschappelijk Vastgoed (september 2012), geeft aan waarom de gemeente Utrecht vastgoed heeft, wat de financiële consequenties zijn, waar Utrecht het voor inzet en hoe ze dat doet.