LinkedInYouTubeTwitter

Vastgoednota Dordrecht (2016)

In januari 2015 vraagt de raadscommissie het Vastgoedbedrijf om een startnotitie voor de uitwerking van de Vastgoednota 2016-2018. Dordrecht overweegt een herpositionering van het Vastgoedbedrijf binnen de gemeentelijke organisatie. Hiervoor wil zij weten wat actuele financiële stand van zaken van het vastgoedbedrijf is. Deze startnotie wordt vastgesteld door de commissie Bestuur en Middelen in juni 2015.

 

In februari 2016 verwerken P.J.J. Theijn en L. Beekhof van het Vastgoedbedrijf de input van de commissie in de Vastgoednota 2016-2018. De nota dient als interne richtlijn en bevat een uitwerking van het strategisch vastgoedbeleid en de bijbehorende spelregels. Ook biedt de nota inzicht in de financiële uitgangspunten en organisatorische aspecten. De gemeenteraad stemt in met de nota op 10 mei 2016.

De bijbehorende documenten: