aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Veel te weinig geld

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed GeldGemeenten, scholen en nu ook een provincie luiden de noodklok. Er is structureel te weinig geld voor (de verduurzaming van) onderwijshuisvesting en ander maatschappelijk vastgoed, zeker nu.

Dat er te weinig geld is, is niet nieuw, maar de tekorten lopen (ook door corona) ras op en worden steeds nijpender.  

Brandbrieven 

21 gemeenten uit Zuidoost-Brabant trokken in juni 2020 nog maar een keer aan de bel in een brandbrief aan ministers Ollongren (BZK) en Hoekstra (Financiën). “Veel voorzieningen in onze gemeenten staan zwaar onder druk. En dan hebben wij het nog niet eens over de benodigde investeringen voor de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed”, staat in de brief te lezen.

Financieel toezicht

Ook de provincie Zuid Holland trok als financieel toezichthouder van gemeenten aan de bel in een brief aan het kabinet: “Gemeenten hebben structureel meer geld nodig voor het voortbestaan van bibliotheken, zwembaden en verenigingen”. Eerder waren er al dringende oproepen vanuit VNG, IPO, G5, G40 en P10 om meer financiële steun via het Gemeentefonds.

Rapport_McKinseyGroot probleem in onderwijs

Recent is aan alle onderzoeken een rapport van McKinsey toegevoegd. Hierin wordt het tekort aan financiering voor onderwijshuisvesting als een van de grootste problemen in het onderwijs genoemd. Door hogere bouweisen, exploitatielasten en duurzaamheidsambities kan er steeds minder met het geld worden gedaan. Er is structureel te weinig geld voor de uitvoering van de wettelijke taken rond onderwijshuisvesting...

Incidentele middelen

Het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn een structurele oplossing komt. Waarschijnlijk wordt alles over de verkiezingen heen getild. Wel zijn er allerlei incidentele middelen beschikbaar gekomen waaronder:

  • € 50 miljoen in 2020-2021 voor het naar voren halen van het onderhoud gekoppeld aan de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, waarvan € 40 miljoen voor onderwijs en € 10 miljoen voor sport
  • € 25 miljoen in 2020-2021 voor ontzorging maatschappelijk vastgoed (procesondersteuning)
  • € 87 miljoen in 2020 als aanvulling op de regeling voor bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Super simpele regeling

Het gaat hier om geld dat snel uitgegeven moet worden zodat de bouw in tijden van corona door kan. Als het meezit zullen de regelingen naar verwachting in het najaar beschikbaar komen en kunnen er subsidie-aanvragen worden ingediend. 

 

Gezien eerdere ervaringen met rijksregelingen, het gewenste (snelle) effect, de omvang van het beschikbare budget en de behoeften van het werkveld pleit het Bouwstenen-platform voor een super simpele regeling en hebben we als Bouwstenen aangeboden met de vormgeving van de regeling mee te denken.

 

Meedoen?

Dat kan. Meld je aan als partner en sluit je aan bij één van onze netwerken of ontwikkelprogramma's

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners