aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

verhuur

Huur en medegebruik

 

Algemene informatie over en diverse praktijkvoorbeelden van huurcontracten, verhuur- en tarievenbeleid, huurprijsmethodieken en -tarieven en huurrecht (uitspraken en bezwaren). 

Makelen en schakelen naar optimale bezetting

Dit netwerk is bedoeld voor mensen wiens rol het is te komen tot optimaal ruimtegebruik voor maatschappelijke activiteiten. Het zijn de matchmakers, stadsmakelaars en (aan- en verkoop-) adviseurs die vanuit een centraal punt in de organisatie zicht hebben op de ruimtelijke behoeften. Ze werken er aan de bezetting van accommodaties te optimaliseren en eventuele overmaat in ruimte (maatschappelijk) beter te benutten.  

Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO)

Het verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) is de verhuurbare gebruiksruimte. De vvo van een gebouw is de som van de verhuurbare oppervlakte van alle tot het gebouw behorende binnenruimten.

 

Bij de bepalingen van de VVO wordt niet meegerekend:

Prioritering verhuur

Chefs: chefproofVoor de verhuur van objecten geldt de volgende prioritering voor verhuur als uitgangspunt:

 

Processen

 

Hieronder zijn de formeel beschreven vastgoedprocessen in te zien per stad. 

 

Arnhem

Arnhem kent vijf vastgoedprocessen:

2.5 Integrale benadering bij (ver)huur en (ver)koop

Keurmerk ChefproofTen behoeve van een zorgvuldige afweging bij verkoop en verhuur wordt ambtelijk gewerkt vanuit een integrale benadering, vanuit de volgende rollen:

Huur: uitstel of kwijtschelding

Huur innen

Gemeenten gaan verschillend om met het innen van huur in tijden van corona. De meeste verlenen uitstel van betaling, maar er wordt ook huur kwijtgescholden. 

Abonneren op verhuur

Snel naar

Partner worden?

Corona