Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

verhuur

Huur en medegebruik

 

Algemene informatie over en diverse praktijkvoorbeelden van huurcontracten, verhuur- en tarievenbeleid, huurprijsmethodieken en -tarieven en huurrecht (uitspraken en bezwaren). 

Makelpunten

Makelpunten spelen een belangrijke rol in het ruimtelijk beleid. Ze bieden zicht op de ruimtebehoefte, signaleren kansen en knelpunten en draagt actief bij aan intensiever of nieuw/ander gebruik van ruimte ook daar waar het gaat om de energietransitie. Ze zijn de ogen en oren van beleidsbeslissers en portefeuillemanagers.


 

Netwerk van matchmakers

Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO)

Het verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) is de verhuurbare gebruiksruimte. De vvo van een gebouw is de som van de verhuurbare oppervlakte van alle tot het gebouw behorende binnenruimten.

 

Bij de bepalingen van de VVO wordt niet meegerekend:

Prioritering verhuur

Chefs: chefproofVoor de verhuur van objecten geldt de volgende prioritering voor verhuur als uitgangspunt:

 

Processen

 

Hieronder zijn de formeel beschreven vastgoedprocessen in te zien per stad. 

 

Arnhem

Arnhem kent vijf vastgoedprocessen:

2.5 Integrale benadering bij (ver)huur en (ver)koop

Keurmerk ChefproofTen behoeve van een zorgvuldige afweging bij verkoop en verhuur wordt ambtelijk gewerkt vanuit een integrale benadering, vanuit de volgende rollen:

Abonneren op verhuur

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten