LinkedInYouTubeTwitter

Huur: uitstel of kwijtschelding

Huur innen

Gemeenten gaan verschillend om met het innen van huur in tijden van corona. De meeste verlenen uitstel van betaling, maar er wordt ook huur kwijtgescholden. 

Vaak is in eerste instantie voor 3 maanden uitstel van huurbetaling verleend. Later is dat soms opgehoogd tot 6 maanden. Ook 12 maanden komt voor. 

Aanvullend op landelijke steun

Als er al sprake is van kwijtschelding wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële en maatschappelijke huurders, zoals sport- en wijkverenigingen en culturele instellingen. Voor commerciële huurders gaan gemeenten er in het algemeen vanuit dat de landelijke steunmaatregelen daarin voorzien. Voor maatschappelijke huurders waarmee een subsidierelatie bestaat, zijn gemeenten soms en in noodgevallen bereid iets aan de huur te doen.

Geen geld

Dat gemeenten niet scheutig zijn met het kwijtschelden van huur is geen onwil maar heeft te maken met de wijze waarop de huur wordt berekend. Veel gemeenten hanteren voor maatschappelijke organisaties een kostprijsdekkende huur. Dat betekent dat al het geld dat via de huur binnenkomt, nodig is om de kapitaallasten en onderhoudskosten te betalen. Er wordt op een kostprijsdekkende huur geen winst gemaakt, waaruit nu de tekorten kunnen worden gedekt. Daarbij kampen gemeenten zelf ook met tekorten als gevolg van corona en de te lage bekostiging voor bijvoorbeeld onderwijshuisvesting of taken in het sociale domein.

Geen vastgoed, maar beleidskeuze

Het geld dat nodig is om de huur kwijt te schelden moet dus ergens anders vandaan komen, bijvoorbeeld via een (huur) subsidie van een beleidsafdeling, uit de algemene middelen of van het rijk en uiteindelijk door de samenleving worden opgebracht. Bij gemeenten bestaat dan ook algemeen de opvatting dat de afweging uitstel of kwijtschelding van huur niet bij de vastgoedafdeling thuis hoort. 

Wachten op compensatie

Beleidsafdelingen, college en rijk zijn beter in staat te beoordelen of het maatschappelijk belang groot genoeg is om de huur kwijt te schelden vinden gemeentelijke vastgoedafdelingen. Zo'n afweging kost tijd en is bij gemeenten vaak mede afhankelijk van eventuele compensatiemogelijkheden vanuit het rijk.

Regeling voor amateursport

Zo zullen gemeenten die in eerste instantie uitstel van huurbetaling aan amateursportverenigingen hebben verleend, nu er een landelijke compesatieregeling is, overgaan tot kwijtschelding. Of ze met het beschikbare subsidiebedrag volledige gecompenseerd kunnen worden voor de gederfde inkomsten, is nog onzeker. Ook is niet duidelijk hoe om te gaan met de gederfde inkomsten van amateursportverenigingen die hun huur hebben opgezegd. Dat kan vaak tot 72 uur voor het gebruik van de accommodatie.    

 

 

Ook meedoen?

Dat kan. Onderstaand de beleidslijn van gemeenten t.a.v. kwijtschelding van huur. Staat die van u er niet tussen? Stuur dan een mail met bijbehorende link naar nieuws@bouwstenen.nl

 

Reageren op dit bericht kan ook via de reactieknop onderaan deze pagina. Nietvergeten te saven.

 

Wellicht ook interessant:

Zie voor meer informatie, compensatiemogelijkheden en voorbeeldbrieven ook onze coronapagina

 

 

Voorbeelden

Gemeente

Maatregelen

Link

Alphen aan den Rijn

Steunfonds van € 2 miljoen voor sport, cultuur en welzijn

Link

Breda

Kwijtschelding van huur voor culturele instellingen en sportaccommodaties. Financiële ondersteuning voor maatschappelijke organisaties als het voortbestaan in geding komt

Link

Delft

Kwijtschelding van huurverplichting van gemeentelijke objecten voor periode maart, april, mei 2020. Kosten € 510.000 vanuit algemene reserve.

Link

Eindhoven

Ondersteuningsfonds voor gesubsidieerde partijen om (huisvestings)lasten te vergoeden. Bewijslast ligt bij de aanvrager, afdeling beleid doet de beoordeling.

Link

Heiloo

Kwijtschelding huur voor sportaccommodaties tussen 1 april en 1 oktober

Link

Medemblik

Drie stappen

  1. Tijdelijk overbruggingsfonds met uitstel van betaling, coulance bij subsidie (tot oktober 2020)

  2. Liqiditeitssteun met niet innen belasting, niet innen van huur en mogelijkheid tot lenen (tot december 2020)

  3. Mogelijkheid tot kwijtschelden huur of omzetten in subsidie.

Link

Nijmegen

Heeft met marktpartijen een manifest geschreven om als huurders en verhuurders met elkaar in gesprek te gaan over de (financiële) gevolgen van Covid-19

Link

Tilburg

Betalingstermijn verlengd tot 24 maanden. Huur sportaccommodaties kwijtgescholden vanwege wegvallen horeca.

Link

Utrecht

Huurders die niet financieel ondersteund worden door middel van een subsidie van de gemeente en 30% of meer omzetverlies hebben geleden, kunnen aanspraak maken op huurkorting. Huur sportaccommodaties kwijtgescholden vanwege wegvallen horeca.

Link

Staat de beleidslijn van uw gemeente hier niet tussen, mail ze naar nieuws@bouwstenen.nl
Zie voor meer informatie en voorbeeldbrieven ook onze coronapagina.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.