LinkedInYouTubeTwitter

Raadsonderzoek

Raadsenquête gemeente Rotterdam Boompjeskade

In het voorjaar van 2016 werd de gemeenteraad van Rotterdam geïnformeerd over een ernstigefraudezaak. Deze fraudezaak leidde tot grote verontwaardiging binnen de gemeente en onder de Rotterdamse bevolking en bovendien veel vragen. Om deze vragen te beantwoorden heeft de gemeenteraad een raadsenquête uitgeschreven endaarvoor een commissie ingesteld die deze enquête zou uitvoeren. Meer informatie:

Raadsonderzoek naar gebreken klimaatinstallatie Brede School Maurik
(gemeente Buren, januari 2016)
Op 27 oktober 2015 besloot de gemeenteraad van Buren tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar aanleiding van de gebreken aan de klimaatinstallatie van de Brede School Maurik. Een defect klimaatsysteem en gebreken aan een veel te laat opgeleverd schoolgebouw zorgden voor 5 ton aan extra kosten. Het raadsonderzoek wijst op diverse gebreken: o.a. geen projectorganisatie en één ambtenaar was verantwoordelijk voor de bouw. Verder was sprake van rommelige communicatie en onduidelijke afspraken tussen hem en de verantwoordelijke wethouders. Tot slot heeft de gemeente de financiële positie van de aannemers die zich hadden ingeschreven voor de aanbesteding niet onderzocht.
Meer informatie: