aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Les in theater; goed geregeld

Scholen kunnen gebruik maken van theaters en sporthallen als extra lesruimte. Praktische oplossing en goed te regelen.

De extra ruimte biedt scholen de mogelijkheid de hele klas in één keer fysiek les te geven en vaker dan één dag per week. Het is goed voor de kinderen en ontlast docenten.

Simpel mailtje en gedoogbesluit 

Diverse scholen doen het al, maar net als veel andere corona-oplossingen, moet ook dit goed worden geregeld. Het Ministerie van OCW, VNG en VO raad hebben hier een vraag en antwoord document voor opgesteld. In het kort:

  • Neem als school contact op met de gemeente. Die hebben vaak goed zicht op beschikbare (lege) ruimte.
  • Meld de locatie bij DUO aan als nevenvestiging met een simpel mailtje als de school wat langer, bijvoorbeeld voor de rest van het jaar, van deze locatie gebruik wil maken.
  • De burgemeester heeft op basis van de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid, de bevoegdheid publieke ruimte voor onderwijs ter beschikking te stellen.
  • Als het geven van onderwijs niet past binnen (de afwijkingsbevoegdheid van) het bestemmingsplan, moet er (eigenlijk) een zogenaamde ‘kruimelprocedure’ worden gestart. Om te voorkomen dat dat vertraging oplevert kan de gemeente vooruitlopend hierop een gedoogbesluit nemen.

Ruimte is niet gratis

Gemeenten, theaters en andere gebouweigenaren maken kosten voor een gebouw, ook als het leeg staat. Die kosten moeten door iemand worden betaald. De extra onderwijsruimte zit niet in de reguliere bekostiging van het rijk naar gemeenten en scholen. Betrokkenen zullen dus ook goede financiele afspraken moeten maken.  

Vastleggen afspraken

Het is daarbij van belang ook goed te kijken wie de ruimte ter beschikking stelt (eigenaar of exploitant), of die hiertoe is gerechtigd (mag onderhuren), om welke vorm de afspraak wordt gegoten (huur- of gebruikscontract, met of zonder service) en hoe zich dat verhoudt tot de algemene en specifieke steunmaatregelen vanuit de landelijke en lokale overheid (consequenties voor degene die de ruimte ter beschikking stelt).

Extra ruimte of extra personeel

Scholen kunnen de extra ruimte financieren vanuit het overschot op de reguliere middelen of hun reserves, zo valt in de notitie te lezen. Maar wellicht kan het ook uit de € 8,5 miljard extra financiering die het onderwijs krijgt ter compensatie van de gevolgen van corona. Als een klas in één keer les krijgt in plaats van twee keer een halve klas scheelt dat ook personeelskosten. 

 

 

Meedoen

Waar moet je op letten bij het regelen van extra onderwijsruimte? En wat moet je doen als docenten weigeren fysiek les te geven? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de webinar die Schoolfacilities samen met TeekensKarstens advocaten notarissen organiseert op 11 maart 2021. Aanmelden is nog mogelijk en gratis voor onderwijspartners van Bouwstenen.

 

Lees hier meer informatie over het partnership en meer webinars.

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?