LinkedInYouTubeTwitter

Onderwijshuisvesting (scholen)

Vier archetypen volgens DanielOnderzoeken schetsen een beeld van functioneel en technisch verouderde scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Versnipperde rolverdeling en verschillende regels belemmeren de verbetering. Wettelijke kaders aanpassen duurt lang. Toch liggen er kansen om binnen en buiten bestaande kaders doorbraken te realiseren.

 

In Bouwstenen-verband wordt via kennisdeling en -ontwikkeling aan de verbetering van de onderwijshuisvesting gewerkt. Op onderliggende pagina's treft u meer informatie. Elders op deze site vindt u meer informatie relevant voor onderwijshuisvesting (gebruik ook de zoekfunctie) waaronder: