aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Onderwijshuisvesting (scholen)

Vier archetypen volgens DanielOnderzoeken schetsen een beeld van functioneel en technisch verouderde scholen. Versnipperde rolverdeling en verschillende regels belemmeren de verbetering. Wettelijke kaders aanpassen duurt lang.

Toch liggen er kansen om binnen en buiten bestaande kaders doorbraken te realiseren. In Bouwstenen-verband wordt hier in diverse netwerken en langs diverse lijnen aan gewerkt.

 

Op achterliggende pagina's (zie het menu hieronder) staat een overzicht van de knelpunten in onderwijshuisvesting, de zoektocht naar betere scholen (zoektochten die aansluiten bij één of meer ontwikkelingen in de samenleving), verslagen van (buitenlandse) excursies en andere relevante stukken.

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners